Số liệu phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 10/2023

Thứ năm, 02/11/2023 16:22

Tình hình phát triển lĩnh vực Viễn thông tháng 10/2023, bao gồm: Thuê bao băng rộng cố định, băng rộng di động và các chỉ tiêu lĩnh vực.

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 10/2023
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng:
125,086,105
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn:
39,361,670
Thuê bao trả trước:
37,367,200
Thuê bao trả sau:
1,994,470
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu:
85,724,435
Thuê bao trả trước:
75,610,132
Thuê bao trả sau:
10,114,303
Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 10/2023
Số thuê bao truy nhập Internet qua hình thức xDSL:
43,551
Số thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng:
24,363
Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV):
728,161
Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH):
21,824,757
Tổng số thuê bao băng rộng cố định:
22,620,832
Các chỉ tiêu phát triển lĩnh vực viễn thông
Chỉ tiêu
Đơn vị
Tháng 10/2023
1
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang
%
79.1
2
Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân
TB/100 dân
85.37
3
Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân
TB/100 dân
22.74
4
Tỷ lệ người sử dụng Internet
%
78.59
5
Dung lượng băng thông Internet quốc tế sử dụng
Gbps
12752.9274
6
Lưu lượng Internet băng rộng
6.1
Lưu lượng Internet băng rộng di động
GB/TB/Tháng
12.93
6.2
Lưu lượng Internet băng rộng cố định
GB/TB/Tháng
433.78
Theo Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top