Sơ kết thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng khu vực phía Bắc

Thứ năm, 28/11/2013 16:09

Sáng nay (28/11/2013), tại tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đến dự và phát biểu.

img

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã từng bước đi vào nền nếp. Báo, Tạp chí của Đảng đã trở thành tài liệu học tập, tuyên truyền quan trọng. Đa số cấp ủy cơ sở đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11. Sau khi Ban Bí thư ra Kết luận 29-KL/TW ngày 28/6/2012, các địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc đẩy mạnh mua, đọc, sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Ðảng được duy trì thường xuyên hơn và dần đi vào nền nếp.
 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc đặt mua báo, tạp chí chưa ổn định. Nguyên nhân do một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29 và Hướng dẫn 21-HD/VPTW. Sự phối hợp giữa bưu điện tỉnh, thành phố, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân với các cơ quan, ban, ngành địa phương, nhất là với Ban Tuyên giáo các cấp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Nội dung và hình thức một số ấn phẩm báo, tạp chí của Ðảng chưa thật sự hấp dẫn, thu hút bạn đọc...
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, cần tăng cường nhận thức trong nhận thức của các cấp ủy về tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, cần khen thưởng kịp thời những cấp ủy, đơn vị thực hiện tốt cũng như phê bình, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần cải tiến phương pháp phát hành, nâng cao chất lượng phát hành báo chí. Các cơ quan ngôn luận của Đảng cần tiếp tục nâng cao nội dung, hình thức của các tờ báo, tạp chí, website để hấp dẫn bạn đọc.
 
img
 
Trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị
 
Nhân dịp này, Báo Nhân dân đã tặng Bằng khen cho 26 đơn vị và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Tạp chí Cộng sản cũng tặng Bằng khen cho 25 đơn vị và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.
 
Thèn Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top