Sơ kết công tác giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng và Chính phủ

Thứ bảy, 26/09/2020 10:35

Sáng 26/9/2019, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng và Chính phủ giai đoạn 2013 - 2019.

20200807-attt-ta6.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ quản Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trọng yếu của Đảng và Chính phủ như:  Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Thành ủy, UBND: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Bình… đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban và nhiều cán bộ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.... 

Trong thời gian vừa qua, tình hình an toàn thông tin (ATTT) tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công, gián điệp, tội phạm mạng gia tăng nhằm phá hoại hệ thống thông tin, đánh cắp dữ liệu ngày càng có tổ chức, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia và làm xuất hiện nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng.
 
Không nằm ngoài sự tác động từ tình hình chung trên thế giới, tại Việt Nam, nhiều mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Đảng và Chính phủ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, không ngừng gia tăng về cả cường độ và độ nguy hiểm xuất phát từ một số nước khác trong khu vực và trên thế giới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu người đứng đầu cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng.
 
Trong bối cảnh đó, việc triển khai giám sát ATTT và nâng cao năng lực đánh giá, ứng cứu sự cố an toàn thông tin là một trong những giải pháp cấp bách, quan trọng không thể thiếu để phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn, ứng cứu, phòng chống tấn công mạng, bảo đảm ATTT cho toàn bộ hệ thống của các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Nhà nước nói riêng, cũng như Chính phủ điện tử nói chung, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Chủ trì Hội nghị, phát biểu khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban CYCP cho biết, nhiệm vụ giám sát ATTT trên các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ, phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an, Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp đối phó với cuộc chiến tranh thông tin là một trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Cơ yếu. Giám sát ATTT là một trong những giải pháp kỹ thuật quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường năng lực đảm bảo ATTT cho các cơ quan, tổ chức của Đảng và Chính phủ, yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tác nghiệp của các bộ, ngành, địa phương.
 
Từ năm 2006 đến nay, Ban CYCP đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (CNTT&GSANM) phối hợp với gần 20 cơ quan bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ giám sát ATTT. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hệ thống giám sát ATTT của Ban CYCP đã phát hiện hàng triệu lượt tấn công mạng nguy hiểm và đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý kịp thời, đảm bảo ATTT cho các hệ thống mạng CNTT được triển khai giám sát.
 
Hội nghị Sơ kết lần này tập trung đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác triển khai và phối hợp giám sát ATTT cho các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn 2013 - 2019, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp giám sát ATTT trong giai đoạn 2020 - 2025.
 
Đánh giá kết quả công tác giám sát ATTT trên các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ giai đoạn 2013 - 2019, đồng chí Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT&GSANM cho biết: Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ giám sát ATTT, được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Ban CYCP và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, Ban CYCP đã xây dựng được một Trung tâm giám sát ATTT hiện đại với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực ATTT và 3 bộ phận chính: giám sát ATTT, đánh giá ATTT, ứng cứu sự cố ATTT. Trong thời gian qua, Trung tâm CNTT&GSANM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có mạng được giám sát triển khai đồng bộ các giải pháp: giám sát ATTT, đánh giá ATTT, ứng cứu sự cố ATTT, góp phần vào công tác đảm bảo ATTT cho gần 20 hệ thống mạng CNTT của các cơ quan Đảng và Chính phủ.
 
Từ năm 2013 - 2019, Ban CYCP đã triển khai các giải pháp kỹ thuật tổng thể và đồng bộ để bảo vệ thông tin lãnh đạo, chỉ đaọ của Đảng và Nhà nước trên các mạng liên lạc cơ yếu và mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.
Theo số liệu thống kê từ năm 2013 đến nay, hệ thống giám sát ATTT đã phát hiện phát hiện hàng triệu lượt tấn công mạng nguy hiểm. Trong đó: 358.684 cảnh báo liên quan đến mã độc; 417.328 cảnh báo liên quan đến tấn công các hệ thống website, cổng thông tin điện tử; 576.232 cảnh báo tấn công khai thác các lỗ hổng bảo mật và nhiều cảnh báo tấn công nguy hiểm khác. Cảnh báo mất ATTT (100%) đã được thông báo, phối hợp xử lý kịp thời chưa để sảy ra sự cố gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thống các mạng CNTT.
 
Đồng chí Nguyễn Đăng Đào đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thực tiễn, sâu sắc và thống nhất với nội dung của báo cáo Sơ kết, ghi nhận các đề xuất và kiến nghị của các đại biểu. Đồng chí Phó Trưởng ban nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu cần phối hợp, triển khai trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất, Trung tâm CNTT&GSANM cần tiếp tục triển khai và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản của hệ thống mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Nhà nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ về giám sát ATTT và hỗ trợ đảm bảo ATTT theo quy định.
Thứ hai, Trung tâm CNTT&GSANM cần chủ động phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành tham mưu trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm trong triển khai việc đảm bảo ATTT và GSANM cho các hệ thống, đồng thời chủ động rà soát, ký kết các thỏa thuận đảm bảo việc triển khai giám sát ATTT và an ninh thông tin cho các mạng trọng yếu theo chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước giao phó cho Ban CYCP.
Thứ ba, cùng với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 và đẩy mạnh sự hoạt động của Chính phủ điện tử, Trung tâm CNTT&GSANM cũng cần chủ động nghiên cứu, tham mưu báo cáo Đảng ủy, Lãnh đạo Ban CYCP trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu giám sát và đảm bảo ATTT cho các hệ thống mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ trong phạm vi được giao.
Đồng chí cũng đề nghị, đối với các cơ quan chủ quản hệ thống mạng CNTT, cần tích cực, chủ động trong tham mưu cho lãnh đạo bộ, ban, ngành, tỉnh, thành của mình để phối hợp thực hiện tốt việc đảm bảo ATTT và GSANM theo quy định. Đồng thời thường xuyên phối hợp với Trung tâm CNTT&GSANM, Ban CYCP trong việc triển khai rà quét, đánh giá an toàn mạng, giám sát ATTT mạng cũng như việc phối hợp ứng cứu các sự cố an ninh mạng và tập huấn, nâng cao trình độ cho các chuyên gia, cán bộ quản lý trong lĩnh vực này.
Đồng chí Nguyễn Đăng Đào tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác trong lĩnh vực giám sát ATTT của các cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ với Ban CYCP, công tác giám sát sẽ thành công. Qua đó góp phần hoàn thành một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà Ban CYCP được Đảng và Nhà nước giao phó, nâng cao chỉ số ATTT của Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ATTT cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Tại hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu của các đồng chí là lãnh đạo trực tiếp của các cơ quan, đơn vị chủ trì hệ thống mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ, ngoài ra nhiều ý kiến đã tham gia đóng góp trực tiếp bằng văn bản vào các nội dung như: Công tác phối hợp phòng chống mã độc và đào tạo, tập huấn về ATTT; Công tác phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho hệ thống Chính phủ điện tử; Nâng cao hiệu quả đảm bảo ATTT qua công tác đánh giá ATTT định kỳ hằng năm trên mạng CNTT và công tác phối hợp ứng cứu, giải quyết sự cố trên mạng CNTT tại một số tỉnh, thành phố…
Tại Hội nghị, để vinh danh các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Đào đã trao tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban CYCP cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giám sát đảm bảo ATTT giai đoạn 2013 - 2019.
Nguyệt Thu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top