Sơ kết Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

Thứ năm, 21/12/2017 14:06

Sáng ngày 21/12/2017, tại TP .Đà Nẵng, Bộ TT&TT phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-2017 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

20171221-l1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
 
Trước đó, vào ngày 14/ 02/2012, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ra Kết luận số 16-KL/TW về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Để triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 với các mục tiêu: tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.  
 
Triển khai thực hiện Chương trình hành động, trong những năm qua, nhận thức về công tác thông tin đối ngoại đã được nâng lên một bước cả ở Trung ương và địa phương. Bộ máy, hệ thống các cơ quan chuyên trách về thông tin đối ngoại được kiện toàn, các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường và hoạt động hiệu quả hơn…
 
Theo Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Đoàn Công Huynh, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước.
 
Tại Hội nghị, nhiều báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, địa phương đã nêu lên những thành tựu cũng như những kinh nghiệm trong triển khai công tác thông tin đối ngoại và đánh giá về hiệu quả trong việc phối hợp với báo chí nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua, như: Hiệu lực quản lý Nhà nước chưa cao, sự phối hợp công tác còn thiếu nhịp nhàng, nội dung thông tin đối ngoại chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu chiều sâu, thiếu sức thuyết phục và chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế; chưa sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại phục vụ công tác thông tin đối ngoại và lực lượng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng nghiệp vụ…
 
Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông. Giai đoạn 2018-2020 cũng là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo hướng bám sát những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ giữa các các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhạy cảm; tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhằm đạt được mục tiêu Chương trình hành động đã đề ra.
Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top