Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông: Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm

Thứ hai, 01/07/2013 13:09

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng sau khi tiến hành thanh tra các cá nhân, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp.

img

Ảnh minh họa

Cùng với các hoạt động thanh, kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 39 đơn, gồm 12 đơn khiếu nại, 3 tố cáo, 24 đơn đề nghị, phản ánh; tiếp 2 lượt công dân đến khiếu nại việc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không thực hiện đúng trách nhiệm được quy định trong hợp đồng đã ký kết. Qua công tác thanh, kiểm tra, Bộ đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp sai phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, Bộ đã triển khai thu hồi nhiều đầu số của các doanh nghiệp có hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn có nội dung đồi trụy, cổ súy, rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc trái phép.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Bộ đã phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan trong hoạt động thanh tra. Bộ chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra diện rộng trên toàn quốc đối với các thuê bao di động trả trước; tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2013 cho hơn 400 cán bộ, công chức làm công tác thanh tra tại các Cục thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên cả nước. Hiện tại, Bộ đang tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2701/KH-BTTTT ngày 27/8/2009 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
 
Bùi Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top