Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thứ năm, 16/11/2017 17:13

Chiều ngày 16/11/2017, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2011-2016 và ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Tới dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

20171116-l31.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị sơ kết có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; Thủ trưởng một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo một số Sở TT&TT và lãnh đạo Chỉ huy Bộ đội biên phòng một số tỉnh, thành phố.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Nhận thức được điều này, từ năm 2011, Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông và tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020.
 
Qua quá trình triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, đã khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa nhiều mặt của việc kết nghĩa, phối hợp giữa hai lực lượng trên địa bàn, được chỉ đạo và thống nhất thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả 7 nội dung phối hợp được xác định theo Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP đều đã được tổ chức triển khai thực hiện và thu được kết quả ban đầu.
 
20171116-l30.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo biểu dương các tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia tới bạn bè quốc tế và nước bạn qua lại khu vực biên giới hai nước.
 
Theo Thứ trưởng, giai đoạn 2017-2020, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình chính trị và chính sách của các nước láng giềng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự đoán. Những đặc điểm trên chắc chắn sẽ có tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại và tình hình biên giới chung với Việt Nam; Tình hình Biển Đông có những diễn biến rất phức tạp, liên quan đến nhiều nước, nhiều bên và liên quan đến chiến lược mới của các cường quốc trên thế giới. Nhu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu đòi hỏi đầu tư nguồn lực và thời gian thực hiện.
 
Trước tình hình đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục nỗ lực, triển khai hiệu quả Chương trình số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP trên các nội dung trọng tâm sau:
 
Một là, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông, thu hẹp dần khoảng cách về sử dụng, hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng miền, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống.
 
Hai là, tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới thông qua các chương trình truyền thanh, truyền hình, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp.
 
Ba là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, cán bộ thông tin và truyền thông các cấp.
 
Bốn là, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo.
 
Năm là, tăng cường nội dung thông tin cho các cụm TTĐN, tổ chức các sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, tổ chức giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan.
 
Sáu là, tăng cường đầu tư tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, quan tâm đầu tư tuyên truyền chủ quyền vùng biển Tây Nam, tuyên truyền cho ngư dân trong vấn đề đánh bắt hải sản hợp pháp trên các vùng biển.
 
20171116-32.jpg
 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất cao về nhận thức, đánh giá chương trình phối hợp giữa hai ngành có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, không những tạo nên diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới lãnh thổ và cải thiện mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo nội lực, sức đề kháng chống lại văn hóa độc hại, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.
 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, lãnh đạo hai cơ quan Bộ TT&TT và BĐBP xác định việc thực hiện chương trình phối hợp là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và BĐBP, các sở, ngành địa phương duy trì cơ chế giao ban giữa các đơn vị phối hợp để thúc đẩy thực hiện tốt Chương trình phối hợp này, thực hiện tốt chế độ báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương; thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa Ban Chỉ đạo các tỉnh; khi cần thiết, tùy điều kiện, có thể tham khảo mô hình liên kết một số tỉnh để phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp.
 
Đặc biệt, Trung tướng đề nghị các đơn vị đầu mối phối hợp của hai bên là Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) phát huy hơn nữa vai trò điều phối, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ Tư lệnh BĐBP để có những điều chỉnh nội dung phối hợp cho sát với thực tế, đề xuất những đề án, dự án cụ thể, thiết thực sớm trình Ban Chỉ đạo.
 
20171116-l33.jpg
 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP
Ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông và tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020 với 7 nội dung như sau: Phối hợp tổ chức các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động, đọc tin và cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền hoặc thông qua băng tiếng, băng hình phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu (gồm: Màn hình LED, trang thiết bị âm thanh có công suất lớn và cụm pano cổ động); Phối hợp xuất bản sách, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp phát cho cán bộ, nhân dân các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng và du khách nước ngoài qua lại biên giới; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí; Phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình theo mục tiêu của chương trình phối hợp này trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng các trạm truyền thanh ở nơi công cộng và các thôn, bản biên giới, biển, đảo để tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông; Phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu.
 
Qua 06 năm triển khai chương trình phối hợp đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:
 
Thứ nhất, các hình thức thông tin được tổ chức sáng tạo, sinh động với nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên cụm pano, trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các trang thông tin điện tử…, góp phần nâng cao nhận thức và cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
 
Thứ hai, công tác thông tin đối ngoại ở khu vực cửa khẩu được tăng cường. Giai đoạn 2011-2016 đã xây dựng được 11 cụm thông tin đối ngoại bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo và nguồn vốn ngân sách địa phương. Thông qua hệ thống các cụm thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, công tác quản lý bảo vệ biên giới, quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương được tăng cường, đời sống văn hóa tinh thần của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương được nâng cao.
 
Thứ ba, công tác xây dựng các chuyên trang chuyên mục về biên giới lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí, xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình và các chương trình tuyên truyền đối ngoại phát trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu được đầu tư cả về bề rộng và chiều sâu, tạo nên diện mạo mới về văn hóa thông tin.
 
Thứ tư, công tác xuất bản, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin được duy trì tốt. Chất lượng thông tin tuyên truyền tại cơ sở được nâng cao thông qua việc đầu tư và nâng cấp trang thiết bị phát thanh, lắp đặt các trạm tiếp song FM, trạm thu phát lại truyền hình, điện thoại, internet.
 
Thứ năm, sự gắn kết giữa các lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền mà nòng cốt là ngành Thông tin - Truyền thông và Bộ đội Biên phòng từ Trung ương xuống tới cơ sở được tăng cường. Các chương trình tập huấn công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên và hiệu quả ở cả Trung ương và địa phương đã góp phần tạo nên một đội ngũ cán bộ của hai ngành vừa vững nghiệp vụ tuyên truyền vừa nắm chắc tình hình, địa bàn vừa có uy tín trong cộng đồng cư dân hai bên biên giới.
 
Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong thực hiện chương trình phối hợp 06 năm qua, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP đã thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020, cụ thể: Đầu tư phương tiện, trang thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biên giới, biển, đảo; Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới phục vụ đăng, phát trên các phương tiện báo chí, truyền thông các cấp; Xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp, CD tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia để cấp phát cho các xã, phường biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng, cho nhân dân và du khách nước ngoài qua lại biên giới, tăng cường các đầu sách đa ngôn ngữ cho tủ sách các đồn biên phòng; Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ quốc gia, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP, cán bộ TTTT các cấp được phân công làm nhiệm vụ quy định trong chương trình phối hợp này; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo; Tổ chức các sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, tổ chức giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực quan; Duy trì một cơ chế giao ban giữa các đơn vị phối hợp để thúc đẩy Chương trình.
 
Đồng thời, tăng cường đầu tư tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, quan tâm đầu tư tuyên truyền chủ quyền vùng biển Tây Nam; Tăng cường nội dung thông tin cho các cụm thông tin đối ngoại, cửa khẩu; Tăng cường nội dung tuyên truyền cho ngư dân trong vấn đề đánh bắt hải sản hợp pháp trên các vùng biển; Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 – 2020 và toàn giai đoạn 2011 - 2020.
 
Cũng tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc và Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP. Dịp này, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT  cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
20171116-l34.jpg
 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân
 
20171116-l35.jpg
 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
 
20171116-l36.jpg
 
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng Bằng khen của Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top