Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Thứ ba, 03/01/2012 13:36

Sáng ngày 03/1/2012, tại Hà Nội, Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã họp chuẩn bị nội dung sơ kết 2 năm thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

img

Tổ thông tin Đề án được Bộ TT&TT thành lập theo Quyết định số 497/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2011, là tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện đề án. Trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo bản dự thảo báo cáo, thời gian qua Tổ thông tin đã chủ trì, phối hợp với các báo, đài Trung ương như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tuyên truyền về nội dung của Quyết định số 1956/QĐ-TTg, đi sâu vào các giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng Quyết định của Thủ tướng. Tổ thông tin đã kết hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tại địa phương làm tốt công tác tuyên truyền. Hầu hết các tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm trên các phương tiện truyền thông của xã, thôn để thông tin trực tiếp đến người dân.

Đa số các tỉnh, thành địa phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài truyền thanh cấp xã được nâng cao chất lượng hoạt động. Một số tỉnh thực hiện tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn qua báo in và báo điện tử. Hiện có trên 265 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Kênh VTC16)  đã xây dựng chương trình truyền hình có nội dung phong phú, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên truyền hình, tập trung vào nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủ công nghiệp, công nghiệp. VTC16 đã xây dựng 5 tuyến chương trình chủ đạo trong đó quan trọng nhất là chương trình khoa giáo, đào tạo khuyến nông… chiếm 1/3 thời lượng phát mới hàng ngày, sản xuất đĩa tư liệu tuyền truyền về Đề án.

Tổ thông tin đã thảo luận, góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo, đề nghị bổ sung thành viên cho Tổ và thông qua nhiệm vụ trong thời gian tới. Từ năm 2012, Tổ thông tin đề ra nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì và nâng cao chuyên mục và chuyên trang thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền trên địa bàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập; nâng cao chất lượng nội dung kênh truyền hình VTC16; đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa thông tin về cơ sở…

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày  27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu tổng quát của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2011 – 2015 là đào tạo nghề cho 5.200.000 lao động nông thôn, trong đó:

+ Khoảng 4,7 triệu lao động nông thôn được học nghề (1,6 triệu người học nghề nông nghiệp; 3,1 triệu người học nghề phi nông nghiệp), trong đó đặt hàng dạy nghề khoảng 120 ngàn người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 70%;

+ Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 500.000 lượt cán bộ, công chức xã.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top