Số hóa vì quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ bảy, 20/05/2023 14:05

Là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức, đến nay, nhiều dịch vụ của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được triển khai tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH.

2023531-m11.jpg

Ảnh minh họa

Xác định triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số để mang lại nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo toàn ngành nỗ lực vào cuộc.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 83.477.695 thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế (BHYT) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo BHXH các tỉnh đẩy mạnh triển khai sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.

Hiện, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở khám y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip (đạt 96,99% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với 25.738.015 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 7/2022. Kết quả, hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ BHYT thực hiện qua Dịch vụ công này.

BHXH Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm dịch vụ công liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm dịch vụ công liên thông "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí". Đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam và Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến ngày 16/5/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 131.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Cũng từ tháng 1/2023, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện" trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả, hiện Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 170 giao dịch Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện. BHXH Việt Nam đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), trên cơ sở này, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công Giải quyết hưởng BHXH một lần. Đồng thời, BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai dịch vụ công Đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Có thể nói, việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam là tiền đề quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam trong việc giúp giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số.

Xác định việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH Việt Nam, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tăng cường thực hiện Đề án 06.

Nghị quyết này đã chỉ ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể gắn với từng giai đoạn, trong đó phấn đấu năm 2023 đạt: 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân, Căn cước công dân, được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mở rộng giao dịch với tất cả các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 80% thủ tục hành chính của ngành đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

 

Bảo Duy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top