Sẽ xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung tại Hà Tĩnh

Thứ ba, 04/06/2013 08:43

Để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo hình thức tập trung, ngày 20/3/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh. Đây là khu công nghiệp đầu tiên thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.

img

Mô hình khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung tại Hà Tĩnh trong tương lai.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chỉ thị 60- CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã thực hiện “Đề án phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Tĩnh, giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/2/2011. Đề án cũng đã xác định những nội dung quan trọng, lộ trình triển khai đầu tư để từ năm 2015 tỉnh có điều kiện hình thành và phát triển  ngành công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn với hai hình thức tập trung và không tập trung, sớm đưa công nghiệp công nghệ thông tin  trở thành một ngành kinh tế quan trọng.
 
Được biết, Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư là khu công nghệ cao, hiện đại, xây dựng đồng bộ, đảm bảo tốt yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững với quy mô 10 hécta được xây dựng trên địa bàn xã Thạch Hạ thuộc Thành phố Hà Tĩnh. Mục tiêu mà Khu công nghệ thông tin tập trung này hướng tới là tạo ra các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin (gồm phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin), đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghệ thông tin của Hà Tĩnh, các tỉnh trong khu vực và các nước bạn Lào, Thái Lan.
 
Theo cơ cấu sử dụng đất, Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh sẽ gồm 7 phân khu: khu trung tâm; khu nghiên cứu sản xuất (sản xuất, gia công phần mềm, lắp ráp, sản xuất phần cứng); khu đào tạo và chuyển giao công nghệ; khu hạ tầng kỹ thuật... Việc xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh là một bước đột phá quan trọng của công nghệ thông tin Hà Tĩnh trong việc phát triển công nghiệp công nghệ thông theo hình thức tập trung. Đây là nền tảng cơ bản để đến năm 2015 hình thành ngành công nghiệp công nghệ thông tin ở Hà Tĩnh và năm 2025 phát triển ngành công nghiệp này thành ngành kinh tế mũi nhọn (chiếm từ 8- 10% GDP của tỉnh).
 
Bên cạnh đó, khu công nghiệp sẽ là nơi sản xuất, gia công các sản phẩm phần mềm, nội dung số và các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, là nơi sản xuất, lắp ráp các linh kiện phần cứng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ tại chỗ và sẵn sàng đáp ứng xuất khẩu nhân lực phục vụ cho khu vực, cho các tỉnh kết nghĩa thuộc nước bạn Lào, Thái Lan. Đây cũng sẽ là nơi thu hút các doanh nghiệp trong ngoài nước, thu hút các chuyên gia đầu ngành về công nghệ thông tin, đồng thời sẽ là cơ sở để tạo ra các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Hà Tĩnh, hình thành thị trường công nghiệp công nghệ thông tin để tham gia thị trường với các Khu Công nghiệp công nghệ thông tin trong nước, tiến tới tham gia thị trường ở nước ngoài.
 
Theo đó, lộ trình của Đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Hà Tĩnh đã được phê duyệt, sẽ thực hiện các nội dung tiếp theo, bao gồm: Thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin theo Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 12/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; Thực hiện xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ thông tin đảm bảo tiến độ, thời gian, yêu cầu theo Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp công nghiệp đã được phê duyệt; Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên trong Khu công nghiệp công nghệ thông tin gồm: Chính sách về đất, chính sách về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội; chính sách ưu đãi về nguồn điện và thông tin liên lạc; chính sách hỗ trợ vốn đầu tư với lãi suất ưu đãi cho các dự án về hoạt động nghiên cứu triển khai, đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm mới trong Khu công nghiệp; chính sách thu hút nhân lực, nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách thuế, chính sách phát triển thị trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giảm thiểu thời gian trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Xây dựng các dự án và kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung, gồm các nhóm dự án: Nhóm dự án phát triển phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; Nhóm dự án phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp điện tử và các doanh nghiệp trong lĩnh vực lắp ráp, gia công phần cứng; Nhóm dự án về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đảm bảo nhu cầu trên địa bàn và sẵn sàng đáp ứng xuất khẩu nhân lực; Nhóm dự án xúc tiến và phát triển thị trường; Nhóm dự án phát triển vành đai Khu công nghệ thông tin tập trung và hỗ trợ phục vụ, dịch vụ cho Khu công nghiệp này; Nhóm dự án phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin.
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh sẽ hình thành và phát triển theo đúng lộ trình, đưa ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
 
Phạm Văn Báu - Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top