Sẽ ưu tiên với người thực hiện hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử

Thứ tư, 14/08/2013 10:24

Người nộp thuế thực hiện thanh toán các lô hàng xuất nhập khẩu qua ngân hàng, đồng thời, thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế điện tử với cơ quan thuế,… được áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

img
Quy định trên được nêu tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
 
Điều kiện ưu tiên
Cụ thể, dự thảo nêu rõ người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nếu không bị các cơ quan thuế, hải quan xử lý về hành vi gian lận, trốn thuế và hành vi vi phạm khác về hải quan trong thời gian 2 năm liên tục trở về trước, kể từ ngày cơ quan hải quan nhận được văn bản của người nộp thuế đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.
 
Đồng thời, người đại diện theo pháp luật và/hoặc một số chức danh chủ chốt như: Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (hoặc giám đốc), kế toán trưởng của doanh nghiệp phải là người chấp hành tốt pháp luật, chưa bị xử lý hình sự về lĩnh vực kinh tế và chưa bị xử lý hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 
Bên cạnh đó, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện khác như thực hiện thanh toán các lô hàng xuất nhập khẩu qua ngân hàng; thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế điện tử với cơ quan thuế.
 
Ngoài ra, người nộp thuế phải được các Công ty kiểm toán độc lập (đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn) đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, tất cả các nội dung trọng yếu của các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cũng như phải đáp ứng mức kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm hoặc quy mô đầu tư do Bộ Tài chính quy định.
 
Chế độ ưu tiên lần đầu là 2 năm
Theo dự thảo, người nộp thuế đáp ứng các điều kiện nêu trên và được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên sẽ được cơ quan hải quan ưu tiên thống nhất về xác định mã số các mặt hàng doanh nghiệp đã xuất khẩu nhập khẩu.
 
Đồng thời, người nộp thuế còn được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo thủ tục đơn giản. Ngoài ra, người nộp thuế còn được ưu tiên rút ngắn về thời gian, đơn giản hồ sơ hơn khi thực hiện thủ tục về thuế với cơ quan hải quan.
 
Cũng tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất: Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu là 2 năm; thời hạn gia hạn chế độ ưu tiên là từ 3 - 5 năm; còn thời hạn tạm đình chỉ chế độ ưu tiên là từ 3 - 6 tháng.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định công nhận, công nhận lại, tạm đình chỉ, đình chỉ, quản lý doanh nghiệp ưu tiên.
 
Dự thảo đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến nhân dân.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top