Sẽ triển khai hệ thống 1 cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động tại Nội Bài

Thứ ba, 22/09/2020 15:43

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, đơn vị đang hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng triển khai chính thức Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý, giám sát tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

 Theo đó, dự kiến tháng 7/2020, Cục Hải quan Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chính thức hệ thống 1 cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tiếp tục thực hiện TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Nhằm thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại, Cục Hải quan đã báo cáo Tổng cục Hải quan, UBND TP. Hà Nội và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chính thức hệ thống 1 cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (dự kiến tháng 7/2020).
 
20200623-pg1.png
 
Cục Hải quan cũng tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN. Đồng thời, triển khai cung cấp 173 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. Tiếp nhận, giải quyết 4424 hồ sơ TTHC trên hệ thống DVCTT.
 
Đây là một trong những kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
 
Ứng dụng hệ thống CNTT để chỉ đạo CCHC
Cũng từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách thủ tục hải quan trong thời gian dịch bệnh Covid-19; đánh giá tác động của dịch bệnh Covid - 19, xây dựng kịch bản công tác thu NSNN theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và Tổng cục Hải quan.
 
Cục Hải quan TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/2019/NQ-CP tập trung vào cải cách hành chính (CCHC), cải cách hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), tăng thu ngân sách nhà nước và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
 
Theo Cục Hải quan Hà Nội, công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát, gắn việc thực hiện công tác cải cách TTHC trong tất cả các nhiệm vụ trọng tâm của Cục.
 
Cục Hải quan Hà Nội cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng ra toàn cầu đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Việt Nam. Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ban hành công văn số 1309/HQHN-VP ngày 13/5/2020 về việc đẩy mạnh CCHC trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tích cực làm việc trong môi trường điện tử, tăng cường làm việc tập thể, ứng dụng hệ thống CNTT như họp trực tuyến, thư điện tử, điện thoại thông minh,... để chỉ đạo CCHC trong việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Cục.
 
Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, thực hiện các thủ tục hải quan, đảm bảo đúng quy định, quy trình và tạo thuận lợi cho DN; công khai danh mục TTHC trên website, bảng thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại trụ sở Cục và các chi cục.
 
Cùng với việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, Cục Hải quan Hà Nội cũng đã tích cực triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong những tháng đầu năm nay.
 
Đồng thời, Cục Hải quan TP. Hà Nội triển khai thực hiện các Quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 446/QĐ-HQHN ngày 31/3/2020, số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 về việc công bố TTHC mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Hiện Cục Hải quan Hà Nội đã niêm yết công khai, đẩy đủ 147 TTHC tại Cục Hải quan TP. Hà Nội gồm 28 TTHC cấp Cục, 119 TTHC cấp Chi cục.
 
Kết nối hệ thống một cửa quốc gia với hệ thống quản lý bay của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài
Trước đó, cũng theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, từ ngày 20/3/2020, đơn vị kết nối chính thức Hệ thống một cửa quốc gia với hệ thống quản lý bay của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
 
Từ ngày 29/3/2020, Hải quan Hà Nội hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống một cửa quốc gia, đảm bảo tỷ lệ thiết lập tự động thông tin hàng hóa dự kiến xếp dỡ đưa qua khu vực giám sát đạt và ổn định ở mức trên 95%.
 
Trong tháng 4/2020, Hải quan Hà Nội rà soát kết quả, mức độ đáp ứng của hệ thống bao gồm: Kiểm tra, đánh giá hệ thống với quy định, dự thảo hướng dẫn quy trình nghiệp vụ sau khi triển khai hệ thống; Đánh giá các tồn tại, hoàn thiện hệ thống theo Quy trình nghiệp vụ được Tổng cục Hải quan ban hành; Đánh giá sự chuẩn bị của DN kinh doanh kho; Đánh giá Quy chế phối hợp giữa hải quan giám sát và DN kho.
 
Đồng thời, Hải quan Hà Nội tổ chức họp với các đơn vị liên quan để đánh giá phần mềm về hiệu quả vận hành, mức độ đáp ứng với các yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra, cũng như đánh giá khả năng triển khai chính thức, nhân rộng cho các Chi cục hải quan có sân bay quốc tế.
 
Sau khi đã đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống, Hải quan Hà Nội báo cáo Tổng cục Hải quan để triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống Quản lý giám sát tự động tại Cảng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chính thức trong tháng 5/2020. Trước khi chính thức triển khai hệ thống, Hải quan Hà Nội cũng xây dựng Quy chế phối hợp giữa hải quan giám sát và DN kinh doanh kho; rà soát, phân quyền truy cập hệ thống cho công chức sử dụng; tổ chức tập huấn về quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cán bộ công chức và DN.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top