Sẽ tiếp tục siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước

Thứ năm, 23/09/2010 16:07

Sáng ngày 23/9/2010, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức tổng kết công tác triển khai Đề án quản lý thuê bao di động trả trước. Sau hơn hai năm triển khai đề án này, kết quả cho thấy việc siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước đang đi đúng hướng, thu được những kết quả khả quan và thời gian tới việc quản lý cần làm mạnh hơn, có trọng tâm, trọng điểm.

img

Theo báo cáo tổng kết của Vụ Viễn thông tại hội nghị, Đề án quản lý thuê bao di động trả trước được triển khai làm ba giai đoạn, bắt đầu từ ngày 4/9/2007 đến 31/3/2010. Trong thời gian này, Bộ TT&TT đã triển khai đồng bộ nhiều việc như phối hợp với các cơ quan truyền thông và các doanh nghiệp thông tin di động để phổ biến, tuyên truyền về quản lý thuê bao di động trả trước; kiểm tra việc triển khai của các doanh nghiệp; xây dựng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Thông tư 22/2009/TT-BTTTT, Thông tư 11/2010/TT-BTTTT, Nghị định 50/2009/NĐ-CP. Phía doanh nghiệp đã đầu tư triển khai hệ thống quản lý thông tin thuê bao tập trung, tổ chức hệ thống tiếp nhận, đăng ký quản lý thông tin thuê bao di động trả trước và hệ thống chủ điểm giao dịch uỷ quyền theo quy định.

Sau hơn hai năm triển khai, nhận thức của đại bộ phận người sử dụng, chủ điểm giao dịch và CBCNV của doanh nghiệp về chủ trương quản lý đã được nâng cao, các doanh nghiệp thông tin di động đều đã đầu tư xây dựng, quản lý khai thác được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất. 100% số thuê bao di động trả trước của 7 mạng di động đã hoàn thành việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định, trong đó có trên 98 triệu thuê bao phát sinh lưu lượng. Hiệu suất sử dụng kho số thuê bao của các doanh nghiệp đạt trung bình khoảng 50%. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành đã tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ và phát triển thị trường.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác tuyên truyền vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Uỷ ban nhân dân tại một số địa phương chưa quan tâm đúng mức và chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng tỉnh triển khai thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, về thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm của doanh nghiệp, chủ điểm giao dịch được uỷ quyền tại địa phương. Độ tin cậy, chính xác của cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao trả trước hiện nay chưa cao. Việc vi phạm quy định quản lý vẫn còn phổ biến. Việc xử lý vi phạm còn thiếu kiên quyết. Chưa triển khai được việc kết nối cơ sở dữ liệu về chứng minh thư nhân dân với Bộ Công an.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, sở TT&TT đã có ý kiến bổ sung cho báo cáo của Vụ Viễn thông. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng để thực hiện tốt chủ trương quản lý thuê bao trả trước cần phải có sự hợp tác tốt từ hai phía doanh nghiệp và khách hàng. Về phía khách hàng, bên cạnh việc truyền thông từ phía doanh nghiệp, đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục duy trì công tác truyền thông, chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông mạnh mẽ đến người sử dụng dịch vụ về Thông tư 22 nói riêng và chủ trương quản lý thuê bao trả trước nói chung. Về phía doanh nghiệp cần phải đồng bộ thực hiện nghiêm chỉnh quy định quản lý thuê bao trả trước. Để kiểm soát thông tin khách hàng, đề nghị được kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu với Bộ Công an, từ đó giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý sai sót về số chứng minh thư nhân dân được kịp thời. Một vài cơ quan còn kiến nghị áp dụng những biện pháp mạnh hơn như huỷ bỏ quy định về việc cho phép 01 chứng minh thư nhân dân được đăng ký 03 thuê bao trên một mạng mà thay bằng việc chỉ cho phép đăng ký 01 thuê bao trên 01 mạng. Trong cơ sở dữ liệu, bổ sung thông tin về ngày cấp chứng minh thư nhân dân, hướng dẫn lại khái niệm “máy tính” tại mục 4 công văn số 3814/BTTTT-VT ngày 25/11/2009 để giải quyết vấn đề sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao cho khách hàng; cần quy định quản lý chặt đối với các SIM đa năng hoặc cắt chức năng đăng ký thông tin của các SIM đa năng đã cấp phát ra cho chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã tổng kết những kết quả đã đạt được từ việc triển khai Đề án quản lý thuê bao di động trả trước như việc nhận thức của doanh nghiệp, người dùng đã chuyển biến, cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao ngày càng hoàn chỉnh. Đồng thời Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại trong việc triển khai trong đó lớn nhất là cơ sở dữ liệu được xây dựng thời gian qua có độ chính xác chưa cao. Thứ trưởng chỉ đạo thời gian tới cần tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

- Nhóm giải pháp liên quan đến truyền thông: từ trước việc tuyên truyền về đăng ký thông tin thuê bao trả trước chủ yếu được giao cho doanh nghiệp. Nay Bộ sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền và phối hợp với doanh nghiệp. 

- Nhóm giải pháp về kỹ thuật: Doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phải rà soát lại quy trình đăng ký thông tin thuê bao.

- Nhóm giải pháp liên quan đến kinh tế: Mọi vi phạm trong khuyến mại sẽ buộc phải dừng, phải tăng cường chính sách giá cước. Bộ sẽ có chính sách thúc đẩy phát triển sử dụng thuê bao trả sau. Bộ cũng sẽ ban hành mức phí và lệ phí mới với tài nguyên viễn thông.

- Nhóm giải pháp quản lý điểm đăng ký: Hiện nay hơn 200.000 điểm giao dịch là quá nhiều, doanh nghiệp cần nghiên cứu phương án giảm xuống còn ½. Đề xuất của Viettel về việc các doanh nghiệp dùng chung các điểm giao dịch để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho quản lý là một đề xuất mới, Bộ sẽ phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu lựa chọn.

- Nhóm giải pháp liên quan đến hành chính: công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng điểm, trọng tâm, chú trọng vào những nơi mật độ thuê bao nhiều. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra giám sát đại lý của mình, thanh tra sẽ tăng cường xử phạt đơn vị vi phạm và sẽ áp dụng biện pháp mạnh là cắt thông tin liên lạc.

- Nhóm giải pháp liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước: Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công an kiểm tra đối soát cơ sở dữ liệu chứng minh thư nhân dân thí điểm tại Hà Nội sau đó áp dụng tại các thành phố lớn. Các vi phạm nghiêm trọng sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ cũng sẽ rà soát lại thông tư 22/2009/TT-BTTTT và chuẩn bị trình Chính phủ 02 Nghị định để phù hợp với tình hình hiện nay.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top