Sẽ sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Thứ ba, 12/03/2013 14:54

Ngày 12/3/2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định sẽ quy định hành vi, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

img

Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định họp sáng ngày 12/3/2013.

Đến thời điểm này, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định đã cơ bản thống nhất với những nội dung chính của bản dự thảo Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo báo cáo tóm tắt của Ban soạn thảo, Dự thảo 5 Nghị định kết cấu gồm 8 chương và 99 điều, về cơ bản cấu trúc của dự thảo Nghị định vẫn được giữ nguyên so với dự thảo lần 4, một số điều khoản được điều chỉnh phù hợp hoặc lược bỏ tránh trùng lặp. Chương sửa đổi nhiều nhất là chương về viễn thông và Internet, cấu trúc các điều của chương này cũng đã được sửa lại để tiện tra cứu. Chương quy định về lĩnh vực công nghệ thông tin được lược một số điều không khả thi trong thực tế, những điều này mang tính chất định hướng phát triển. Các khoản về biện pháp khắc phục hậu quả đã xử lý theo ý kiến của các Bộ, ngành…

Tại phiên họp, Ban soạn thảo tiếp tục đưa ra một số nội dung để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định để sớm hoàn thiện trình Chính phủ theo đúng tiến độ.

Theo dự thảo lần thứ 5 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện kết cấu gồm 8 chương và 99 điều:
Chương I: Quy định chung
Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương III: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, Internet, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương V: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương VI: Hành vi vi phạm hành chính về giải quyết tranh chấp, chế độ báo cáo, cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra, hình thức và mức xử phạt
Chương VII: Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Chương VIII: Điều khoản thi hành

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top