Sẽ có quy trình kiểm tra an toàn, an ninh các ứng dụng cho chip trên thẻ CCCD

Thứ ba, 22/12/2020 10:45

Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ TT&TT để hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra an ninh, an toàn và hoạt động của các ứng dụng cho chip điện tử trên thẻ căn cước công dân (CCCD).

Đảm bảo tiến độ triển khai 2 dự án quan trọng
 
Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD)” hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an đã đề nghị Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phối hợp thực hiện một số công việc.
 
20201222-pg12.jpg
 
Cụ thể, với dự án CSDL quốc gia về dân cư, Cục Tin học hóa được đề nghị chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Cục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và nhà thầu liên danh tổ chức kế hoạch triển khai thí điểm tích hợp, chia sẻ dữ liệu CSDL về dân cư bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ thống nhất nội dung kịch bản và kết nối các đơn vị, xử lý vướng mắc trong quá trình tích hợp với NGSP (Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - PV).
 
Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cũng được đề nghị phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai một số việc của dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD như: hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra an ninh, an toàn và hoạt động của ứng dụng cho chip điện tử trên thẻ CCCD; xây dựng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn kỹ thuật chip điện tử và tích hợp, lưu trữ, sử dụng thông tin trong chip điện tử trên thẻ CCCD.
 
Đã nhập hơn 81 triệu phiếu thông tin dân cư
 
“CSDL quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD” là hai dự án quan trọng do Bộ Công an chủ trì, đã được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian gần đây.
 
Thông tin cụ thể về kết quả triển khai 2 dự án quan trọng nêu trên, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, với dự án CSDL quốc gia về dân cư, đến nay, Bộ Công an đã rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng CSDL này.
 
Trong đó, hoàn thành hồ sơ xây dựng Luật Cư trú (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào ngày 13/11/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Đồng thời, chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú sửa đổi, bảo đảm ngay sau khi Luật có hiệu lực có tổ chức triển khai.
 
Bên cạnh đó, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc với 17 trường thông tin theo quy định tại Luật CCCD; triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.
 
Theo thống kê, đến giữa tháng 12/2020, Bộ Công an thu thập được hơn 85 triệu phiếu và nhập được 81 triệu phiếu vào Cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 96,72%.
 
Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp và trả thành công hơn 4,8 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 trên toàn quốc.
 
Cùng với việc triển khai cải tạo và hoàn thiện hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Hà Nội và Trung tâm dữ liệu dự phòng tại TP.HCM, công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống cũng được Bộ Công an quan tâm chỉ đạo chặt chẽ.
 
Theo đó, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư được xây dựng với yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 đối với thông tin quan trọng quốc gia theo quy định tại Nghị định 85/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
 
Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư được thiết kế kết nối, tích hợp với các CSDL quốc gia khác thông qua trục tích hợp quốc gia NGSP, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép khai thác CSDL quốc gia về dân cư qua kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng.
 
Báo cáo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nêu rõ, đã hoàn thành việc kiểm thử chấp nhận người dùng lần 1 gồm 13 phần mềm nội bộ đang được tiến hành kiểm thử và đang phối hợp với Công an các địa phương để tổ chức đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trên toàn quốc trong công tác đăng ký, quản lý cư trú.
 
Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tính đến giữa tháng 12/2020, Bộ Công an đã phê duyệt đầu tư dự án và chỉ đạo khẩn trương triển khai các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt nhà thầu liên danh triển khai gói tổng thầu thuộc dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD.
 
Bộ Công an cũng chỉ đạo triển khai một số nội dung lồng ghép, tận dụng CSDL quốc gia về dân cư phục vụ việc cấp căn cước cho công dân theo đúng tiến độ.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với nhà thầu khảo sát hệ thống sinh trắc học tại các đơn vị nghiệp vụ; khảo sát phương án bảo mật đường truyền, cấp phát và quản lý chứng thư số cho CCCD; rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai dự án liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD mới…
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top