Sẽ có quy định triển khai các hệ thống thông tin đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Thứ sáu, 23/08/2013 21:55

Tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước ngày 23/8/203, Hội đồng đã đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại cuộc họp

Theo Thường trực Hội đồng Giám đốc CNTT, đặc điểm chung của các quốc gia đã phát triển thành công Chính phủ điện tử phải có: các Hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử như các hệ thống thông tin về dân cư, đất đai, quản lý xe cộ, doanh nghiệp, thuế, tài chính và các hệ thống thông tin chuyên ngành gồm: Hải quan điện tử, Y tế điện tử, Cán bộ công chức, Đăng ký kinh doanh, Đầu thầu qua mạng, Hộ chiếu điện tử, quản lý cấp giấy phép lái xe, giao thông điện tử,….Các hệ thống thông tin chuyên ngành đều được tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin cốt lõi tạo thành một hệ thống thông tin tổng thể phục vụ công tác trao đổi, chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, hiện nay các hệ thống thông tin trên tai Việt Nam đang được triển khai độc lập: Một số hệ thống các cơ quan Trung ương triển khai riêng, các cơ quan chuyên ngành tại địa phương cũng triển khai mà chưa có sự kết nối, trao đổi chia sẻ dữ liệu nhằm giảm bớt sự trùng lặp thông tin, dẫn tới đầu tư trùng lắp gây lãng phí: hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý cấp giấy phép lái xe,… Các hệ thống thông tin chuyên ngành không kết nối chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin quản lý hành chính của địa phương: hệ thống thông tin quản lý cấp giấy phép lái xe (An Giang); hệ thống thông tin đất đai (TP. HCM),…
 
Thêm nữa, công tác triển khai không phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp dẫn tới nơi triển khai trước, nơi triển khai sau nhưng không có sự trao đổi, thống nhất hướng tới sự kết nối, liên thông nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin. Kết quả là một số địa phương phải duy trì đồng thời hai hệ thống: Hệ thống do Trung ương triển khai và hệ thống do địa phương triển khai như Hà Nội là hệ thống đăng ký kinh doanh; An Giang là Quản lý giấy phép lái xe; TP. HCM là hệ thống thông tin đất đai tại một số quận, huyện,…
 
Theo Dự thảo Thông tư thì Thông tư này sẽ quy định việc triển khai đồng bộ các Dự án ứng dụng CNTT quy mô quốc gia, quy mô ngành do các cơ quan Trung ương như các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc  Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… chủ trì triển khai. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan Trung ương được giao chủ trì triển khai các ứng dụng CNTT thuộc Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Dự án ứng dụng CNTT thuộc các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cơ quan Trung ương chủ trì triển khai các Dự án triển khai hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý của ngành, lĩnh vực mình quản lý trên phạm vi toàn quốc thuộc các quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 
Việt thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top