Sẽ có Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại

Thứ sáu, 09/04/2010 14:59

Sáng ngày 9/4/2010, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn và xin ý kiến góp ý của các đơn vị hữu quan thuộc Bộ về việc xây dựng Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại.

img

Theo dự thảo, Quy chế bao gồm ba chương đề cập đến nguyên tắc quản lý, nội dung công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại, trách nhiệm của Bộ TT&TT và các Bộ hữu quan như Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Quy chế được xây dựng trên cơ sở bám sát các chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Thông tin đối ngoại đồng thời thể hiện quan điểm Bộ TT&TT là đầu mối về thông tin đối ngoại. Đại diện Cục Thông tin đối ngoại – đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo cũng xin ý kiến đóng góp của các đơn vị về nội dung hoạt động thông tin đối ngoại của các đơn vị liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ công an…

Đại diện các đơn vị Vụ Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Cục Báo chí… đã có nhiều ý kiến đóng góp. Theo đó, các nhiệm vụ được đề cập trong quy chế cần đưa ra cụ thể hơn và gắn với đối tượng tiếp cận thông tin; quy định Bộ TT&TT chủ trì thẩm định các đề án thông tin đối ngoại có sử dụng ngân sách nhà nước là không khả thi; việc quản lý thông tin đối ngoại sẽ gặp nhiều thuận lợi cũng như khó khăn do việc chia sẻ thông tin nhanh chóng trên môi trường mạng Internet; cần có khảo sát hiện trạng thông tin đối ngoại cụ thể hơn; cần có bản thuyết minh cung cấp các sở cứ.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã chỉ đạo Cục Thông tin đối ngoại trong tháng 4/2010 phải hoàn chỉnh văn bản dự thảo đầu tiên. Cần cung cấp kèm theo dự thảo là các tài liệu liên quan đến căn cứ pháp lý, kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng, các tài liệu tham khảo. Tiếp đó, Cục phải có kế hoạch cụ thể bao gồm hội thảo, họp lấy ý kiến các cơ quan hữu quan. Cần đặc biệt chú ý đến tính khả thi của quy chế và bám sát mục tiêu quy chế ra đời để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Trong quy chế cần phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan và tận dụng được các kênh thông tin của hoạt động thể thao, du lịch, văn học, nghệ thuật, các trung tâm văn hóa.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top