Sẽ có Cổng thông tin điện tử về Thi hành án dân sự

Thứ sáu, 26/12/2014 14:17

Năm 2015, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự sẽ được nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử. Cổng này sẽ tích hợp những Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

img
 
Ngày 22/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng CNTT trong các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015 - 2020.
 
Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự về ý nghĩa, vai trò của việc ứng dụng CNTT trong công tác thi hành án dân sự, từ đó tăng cường ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thi hành án dân sự, góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức.
 
Cụ thể, cùng việc xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng bộ, thống nhất, Bộ Tư pháp cũng đặt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng Cổng Thông tin điện tử về Thi hành án dân sự, tích hợp Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự, đồng thời đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên các Trang Thông tin điện tử này. Đến năm 2020, từ 90% đến 100% các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện báo cáo định kỳ và trao đổi thông tin qua mạng.
 
Đề án cũng xác định rõ các mục tiêu: xây dựng, triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành thi hành án dân sự; đào tạo và tuyển mới đội ngũ cán bộ CNTT có đủ trình độ cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời phổ cập CNTT cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.
 
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Bộ Tư pháp chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong giai đoạn 2015 - 2020, bao gồm: xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về CNTT; xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự; xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự.
Trong đó, với nhiệm vụ xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp giao Cục CNTT trong năm 2015 chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Thi hành án dân sự tiến hành nâng cấp Trang thông tin Trang thông tin Thi hành án dân sự thành Cổng thông tin điện tử.
 
Cục CNTT cũng là đơn vị được giao chủ trì việc xây dựng Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự. Đây sẽ kênh hai chiều phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và thực hiện các công việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự một cách nhanh chóng, hiệu quả.
 
Theo Đề án, nhằm tăng cường nhận, gửi các văn bản điện tử trong công tác quản lý thi hành án dân sự, chữ ký số sẽ được triển khai, đưa vào áp dụng trong các cơ quan thi hành án dân sự. Trong năm 2015, các cán bộ lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng của cơ quan thi hành án dân sự sẽ được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.
 
Thời gian tới, Bộ Tư pháp cũng xây dựng, triển khai hàng loạt phần mềm ứng dụng như: phần mềm quản lý công văn đi, đến tại các Cục Thi hành án dân sự; phần mềm quản lý lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự; phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự…
 
Đặc biệt, Bộ Tư pháp dự định giai đoạn 2015 - 2020 sẽ thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử về thi hành án dân sự và các Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự.
 
M.T
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top