Sẽ cơ cấu lại thị trường viễn thông, sắp xếp lại DN

Thứ ba, 31/07/2012 09:43

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu đến mốc 2020, 55-60% hộ gia đình có điện thoại cố định; tỷ lệ người sử dụng Internet chiếm 40-45% dân số . Mục tiêu gần là đến năm 2015 tỷ lệ này đạt 40-45%.

img

Theo Quy hoạch, thời gian tới, sẽ cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành 3-4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở, nguồn lực và tài nguyên viễn thông.

Một trong những giải pháp về tổ chức để thực hiện Quy hoạch trên là hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong hoạt động viễn thông nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy hoạch cũng đặt chỉ tiêu đến 2015, phủ sóng di động trên 90% dân số cả nước, đến 2020 là trên 95%. Phấn đấu đến 2020, tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2-1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15-17 tỷ USD, chiếm khoảng 6-7% GDP.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh việc phát triển mạng truy cập băng thông rộng đến hộ gia đình trên cơ sở ưu tiên phát triển mạng truy cập hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang). Mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) nhằm cung cấp khả năng truy cập băng rộng vô tuyến cho cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Từ năm 2020 sẽ xem xét việc sắp xếp lại các băng tần hiện dùng cho hệ thống thông tin di động thế hệ 2, phát thanh, truyền hình tương tự mặt đất để sử dụng cho hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top