Sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Thứ sáu, 12/08/2011 11:25

Sáng ngày 12/08/2011, Cục Ứng dụng CNTT- Bộ TT&TT đã tổ chức buổi làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Theo nội dung bản dự thảo, Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước được thành lập có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT, ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thành lập Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, với hình thức họp bàn tập trung hoặc tổ chức các đợt trao đổi ý kiến qua mạng. Các vấn đề cần giải quyết được Hội đồng đưa ra thảo luận tập thể và do chủ tọa cuộc họp kết luận. Chủ tọa cuộc họp Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc một thành viên Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng có thể tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử ở trong hoặc ngoài nước.

Đại diện các Bộ, Ngành Trung ương đã thảo luận về việc xây dựng Quy chế và kế hoạch hoạt động của Hội đồng, các vấn đề về tổ chức, triển khai ứng dụng CNTT, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và cơ cấu tổ chức, vai trò của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã phát biểu ý kiến nhất trí với những đóng góp của các Bộ, Ngành. Thứ trưởng sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành soạn thảo những nội dung cụ thể liên quan tới quy chế hoạt động. Thứ trưởng cũng cho biết việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước là việc làm rất quan trọng. Vì vậy, Bộ đã xây dựng và đề xuất các nội dung để hoàn thiện các quy định, quy chế trong hoạt động của cơ quan nhà nước về CNTT. Trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ đề ra các kế hoạch, trao đổi nội dung liên quan đến cơ chế gửi nhận email từ các Bộ, Ngành và căn cứ vào đó để thực hiện các công việc, tiếp nhận các ý kiến để tiến hành sửa đổi và hoàn thiện.

Dự kiến phiên làm việc tiếp theo của Hội đồng sẽ vào cuối tháng 9/2011.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top