Sắp đưa toàn bộ thủ tục hành chính lên mạng

Thứ tư, 09/09/2009 08:02

Các TTHC đã thống kê đang được các Bộ, ngành, địa phương gấp rút nhập dữ liệu vào máy tính để sớm công bố công khai.

img

Các thủ tục hành chính (TTHC) đã thống kê đang được các Bộ, ngành, địa phương gấp rút nhập dữ liệu vào máy tính đảm bảo tiến độ công bố công khai trên Internet bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC áp dụng tại 4 cấp chính quyền (Bộ, tỉnh, huyện, xã) dự kiến vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2009. 

Theo ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Thường trực Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC (Tổ công tác Đề án 30) của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đã tập trung kiểm soát chất lượng 8.500 biểu mẫu thống kê TTHC của các Bộ, ngành và 63 địa phương và gửi kết quả nhận xét tới Tổ công tác Đề án 30 của các cơ quan này để hoàn thiện sản phẩm của giai đoạn thống kê TTHC theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.

"Tổ công tác Đề án 30 của các Bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm cập nhật bộ TTHC vào hệ thống dữ liệu trên máy tính chính xác, thống nhất so với bộ TTHC được công bố khi hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án 30cuối tháng 8 vừa qua", ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh.

Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sẽ bao gồm toàn bộ các TTHC thuộc phạm vi chức năng giải quyết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 63 địa phương và các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đây là các TTHC đã được công bố công khai và nhập vào phần mềm dữ liệu trung tâm về TTHC do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Bản dự thảo quyết định của Thủ tướng đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan theo hướng, sau thời hạn 45 ngày kể khi có quyết định công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tất cả các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức không được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đều không có giá trị thi hành, trừ những TTHC thuộc bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong tháng 9,10/2009, Tổ công tác sẽ làm việc với các Bộ, ngành và địa phương về các nội dung liên quan đến việc triển khai rà soát TTHC, đặc biệt là rà soát nhanh các TTHC thuộc danh mục ưu tiên và việc nhập các thủ tục hành chính đã công bố vào phần mềm dữ liệu theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác, góp phần đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Bộ cơ sở dữ liệu này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong giai đoạn 2 và 3 của đề án 30”, ông Ngô Hải Phan cho biết.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top