Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 21/12/2021 15:38

THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam. Nhằm cung cấp nhiều hơn nữa thông tin về các khía cạnh của ngành, nội dung Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2010 đã được bổ sung và cập nhật thêm số liệu của một số lĩnh vực mới, bao gồm: an toàn thông tin, xuất nhập khẩu CNTT-TT, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009,...

Trên tinh thần đó, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách Trắng sẽ là tài liệu quan trọng, phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTTTT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

Nội dung Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam các năm xem bằng cách bấm vào các liên kết dưới đây:

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2021

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2019

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2018

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2017

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2014

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2013

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2012

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2011

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2010

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2009

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top