Ra mắt Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

Thứ ba, 30/12/2014 14:30

Ngày 30/12/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo về quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử, kết hợp công bố hoạt động của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Căn cứ Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 9/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử. Theo Quyết định 1610/QĐ-BTTTT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia gồm 6 phòng chức năng: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công nghệ hạ tầng khóa công khai và xác thực điện tử, Phòng Thẩm định và Pháp chế, Phòng Thông tin và Kiểm toán kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu phát triển và Hợp tác quốc tế, Phòng Dịch vụ giao dịch điện tử.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết việc thành lập Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và phát triển hạ tầng an toàn thông tin cho giao dịch điện tử.
 
Kết hợp với tổ chức lễ ra mắt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo về quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các chuyên gia CNTT đã thảo luận, trao đổi ý kiến về mô hình sử dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử để thay thế chữ ký tay và con dấu trên các văn bản giấy và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc triển khai chữ ký số trong thời gian qua. Các vấn đề liên quan đến ứng dụng chữ ký số cũng được đưa ra thảo luận, bao gồm: Quy định phương thức chuyển đổi chữ ký tay và con dấu sang chữ ký số, Cách sử dụng chữ ký số trong các trường hợp chỉ có chữ ký tay, có nhiều chữ ký tay và con dấu của các bên có trách nhiệm tương đương, ký thay, ký thừa lệnh, dấu giáp lai, dấu treo, dấu mật; Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử; quản lý và lưu trữ văn bản điện tử có chữ ký số.
 
6 nhóm nhiệm vụ chính của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia trong thời gian tới:
- Tham mưu, xây dựng các quy định pháp lý bao gồm chữ ký số và xác thực điện tử theo hướng chặt chẽ, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thực tế.
- Quy hoạch các CA theo định hướng dịch vụ chứng thực chữ ký số đa dạng và chất lượng quốc tế.
- Nâng cao chất lượng, mức độ đảm bảo của dịch vụ chứng thực chữ ký số theo yêu cầu kỹ thuật của quy trình đánh giá.
- Tăng cường giám sát, phân tích dữ liệu để lường trước các vi phạm trong bối cảnh có nhiều nguy cơ về an toàn thông tin.
- Thúc đẩy sự tương tác giữa các hạ tầng khóa công khai trong nước và quốc tế.
- Thúc đẩy và đánh giá ứng dụng chữ ký số.
 
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top