Ra mắt Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Thứ năm, 28/05/2015 17:47

Chiều nay (28/5/2015), tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã chính thức ra mắt, đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động Công đoàn của Ngành Thông tin và Truyền thông. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; các tổ chức Công đoàn quốc tế tại Việt Nam…

img

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Quyết định cho tân Chủ tịch Chu Văn Bình, Phó Chủ tịch Trần Vũ Hà và Phó Chủ tịch Trần Văn Sỹ

Ngày 3/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam (BĐVN) thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN). Sự sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn BĐVN thành Công đoàn TT&TT VN của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh dấu một bước phát triển của Ngành, góp phần đưa Ngành TT&TT Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
  
Việc kiện toàn và đổi tên Công đoàn BĐVN thành Công đoàn TT&TT VN nhằm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó có nội dung “Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động”.

Được thành lập ngày 30/8/1947, với 1.460 đoàn viên thuộc 17 tổ chức Công đoàn trực thuộc, Công đoàn BĐVN đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của Ngành để đến ngày hôm nay, thời điểm Công đoàn TT&TT VN làm Lễ ra mắt chính thức đã có gần 9 vạn đoàn viên với 5 Công đoàn cấp trên cơ sở, 223 Công đoàn trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

68 năm qua, Công đoàn BĐVN đã hoàn thành tốt vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh của CBCNV và người lao động ngành Bưu điện. Không ngừng phát triển và lớn mạnh, Công đoàn BĐVN đã và đang quản lý trực tiếp gần 9 vạn đoàn viên Công đoàn trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, với một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực như Bộ TT&TT hiện nay, việc thống nhất các tổ chức Công đoàn các đơn vị thành một tổ chức Công đoàn thống nhất phù hợp quy mô quản lý và tên gọi của Bộ chủ quản là một yêu cầu cấp thiết.

Tại Lễ ra mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố các quyết định bổ sung các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN khóa 14 nhiệm kỳ 2013 – 2018 từ 35 lên 41 ủy viên. Ông Chu Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông làm Chủ tịch và các ông Trần Văn Sỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT; ông Trần Vũ Hà, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT được bầu bổ sung làm các Phó Chủ tịch. Công đoàn TT&TT có Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên và 7 ban. Số lượng biên chế của Công đoàn TT&TT gồm 25 người.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới hôm nay cũng trăn trở, suy nghĩ để làm thật tốt nhiệm vụ do Ban cán sự Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và người lao động mong muốn. Nhiệm vụ của Công đoàn TT&TT VN trong giai đoạn mới rất nặng nề do hội nhập quốc tế, cạnh tranh gay gắt và Ngành TT&TT phải tiếp tục đóng góp một vai trò tích cực trong phát triển đất nước.

Ông Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ luôn trao đổi, giúp đỡ để đưa hoạt động Công đoàn TT&TT VN lên một tầm cao mới. Công đoàn TT&TT VN được kỳ vọng sẽ phát huy truyền thống của Ngành Bưu điện và phát triển trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn và tích cực hơn trong thời gian tới”.
 
 
img
 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã tặng đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bức ảnh do đích thân Bộ trưởng chụp tại đảo Song Tử Tây

img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ ra mắt

Cũng tại Lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Việc ra mắt Công đoàn TT&TT VN là sự kiện đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng của Công đoàn BĐVN với bề dày 68 năm xây dựng và phát triển trong việc tập hợp lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Bưu điện trước đây và Ngành TT&TT ngày nay, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn BĐVN đã triển khai và phát huy có hiệu quả vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo chức năng của mình, Công đoàn BĐVN đã tham gia quản lý nhà nước, tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức; Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được trong 68 năm qua, Công đoàn BĐVN đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao qu‎‎ý  như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất...
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là Công đoàn Ngành, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị Công đoàn TT&TT VN cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua; Nội dung các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị cơ sở; Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản; Thông qua các phong trào và hoạt động Công đoàn để làm cầu nối, tạo mối quan hệ phối hợp giữa các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Bộ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT trong thời gian tới.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống Công đoàn trong Ngành TT&TT, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công đoàn TT&TT VN để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn BĐVN (nay là Công đoàn TT&TT VN), bổ sung các nội dung chương trình kế hoạch công tác, hoạt động Công đoàn năm 2015 đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn TT&TT VN đúng theo các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tế của Ngành TT&TT; Hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành trong năm 2015.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ TT&TT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 81/CT-BTTTT ngày 22/01/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng bức tranh lưu niệm cho Công đoàn TT&TT VN

Cũng theo Bộ trưởng, trong giai đoạn hiện nay, Ngành TT&TT đang cùng cả nước thực hiện tái cơ cấu về tổ chức và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành, vai trò của các tổ chức Công đoàn trong Ngành càng đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu tâm tư, tình cảm và vận động, động viên người lao động tại các đơn vị thấy được những lợi ích của việc đổi mới, quyết tâm cùng doanh nghiệp thực hiện tốt quá trình tái cấu trúc tại từng đơn vị nói riêng và toàn Ngành TT&TT nói chung.
 
Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top