Ra mắt Bộ sách về văn hóa biển đảo Việt Nam

Thứ tư, 29/07/2020 11:04

Bộ sách 9 tập “Văn hóa biển đảo Việt Nam” được Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. GS.TS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm Tổng chủ biên.

20200729-l1.jpg

Bộ sách “Văn hóa biển đảo Việt Nam”

Tập đầu tiên và tập cuối cùng cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan, chung nhất về văn hóa biển đảo Việt Nam và vấn đề quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam.

Trong tập 1 - Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam do GS.TS Nguyễn Chí Bền chủ biên đã tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, cách tiếp cận và tình hình nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam. Từ làm rõ chủ thể, sự phát triển đến giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam và phân tích thực trạng công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Dựa trên cơ sở đó để đưa ra các kiến nghị nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.
 
Tập 9 - Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam do PGS.TS Bùi Hoài Sơn chủ biên, tập trung đi sâu lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt, được xem là một trong những giải pháp để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mạnh toàn diện về biển.
 
Các tập sách còn lại (từ tập 2 đến tập 8), là những nội dung nghiên cứu chuyên sâu chia theo vùng văn hóa, trải từ Bắc Bộ qua Trung Bộ, tới Nam Bộ. Mỗi tập sách, các tác giả đều lựa chọn một số địa bàn tiêu biểu để khảo sát, nghiên cứu, từ đó tìm ra, khái quát nên những đặc điểm chung nhất, nổi bật nhất của văn hóa biển đảo vùng.
 
GS.TS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam nói: “Mọi thứ sóng biển có thể đánh qua đi, một di tích có thể mất vì biển dâng nhưng chiều sâu tâm thức về biển trong con người Việt Nam rất rõ ràng. Lâu nay, một số nhà nghiên cứu tranh luận rằng người Việt Nam không có văn hóa biển. Trong công trình này, chúng tôi đối thoại và tranh luận, khẳng định có một nền văn hóa biển Việt Nam”.
Theo daidoanket.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top