Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

Thứ tư, 02/07/2014 16:28

Tại Thông báo 249/TB-VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển CNTT, coi đây là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia.

img

Ảnh minh họa

Thông báo nêu rõ: Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương phát triển và ứng dụng CNTT từ rất sớm và ban hành nhiều chương trình, chiến lược, đề án, dự án về phát triển lĩnh vực CNTT như Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông", trong đó tập trung phát triển 4 trụ cột của CNTT là nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, CNTT và ứng dụng CNTT.

Đến nay đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực CNTT nói chung và ứng dụng CNTT nói riêng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và quản lý nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển và ứng dụng CNTT ở nhiều nơi còn chậm, chưa đạt được kết quả cao.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển CNTT, coi đây là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo việc tin học hóa xử lý hồ sơ công việc, xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời kiên quyết đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan nhiều tới doanh nghiệp, người dân như y tế, giáo dục, xây dựng, thuế...cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.

Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo sớm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ.

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển, cung cấp dịch vụ CNTT

Thủ tướng Chính phủ đồng ý các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT để tạo ra thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các dịch vụ CNTT, giảm đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2014.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top