Quyết liệt thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 13/01/2022 09:07

Trong năm 2022, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

cô-mai-lll.jpeg

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ngày 12/01, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Trưởng ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến tới 67 điểm cầu. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, trình bày phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 còn khó khăn nhưng đã chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP. Vì vậy, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Đồng thời, toàn Ngành triển thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, như: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã phát biểu thảo luận, trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành trong năm 2022. Nhất trí với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị để hoạt động của Ban tổ chức cấp ủy hoạt động hiệu quả hơn.

cô-mai-pbien-ok.jpeg

Hội nghị Trưởng ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn Ngành phải dành sự quan tâm cho 2 vấn đề quan trọng sẽ trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2022. Đó là về vấn đề tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trình Hội nghị Trung ương 5 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị sẽ trình Hội nghị Trung ương 6.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, tính đến thời điểm này, toàn Đảng có hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5 triệu đảng viên và có hàng nghìn đảng viên đang học tập, sinh sống ở nước ngoài. Bởi vậy, có khá nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên cũng như cách thức tham gia sinh hoạt đảng ở những nơi đặc thù, nơi có hoàn cảnh đặc biệt, phát sinh như: dịch bệnh, thiên tai, hay nơi biên giới, hải đảo….

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, vừa qua, lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chỉ đạo quản lý biên chế trình Bộ Chính trị biên chế cho giai đoạn 2022-2026 của toàn hệ thống chính trị. Để làm được việc này, trong 2 năm qua Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn, yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm và tiếp tục rà soát chức danh nhiệm vụ. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể tạo được bước chuyển mới thực sự trong phân cấp quản lý và sử dụng biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, trong năm 2022, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung quan trọng, trên cơ sở đó để cấp ủy đảng cụ thể hóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Năm 2022 Trung ương Đảng yêu cầu công việc rất cao đối với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương được giao chiếm 21,34% với 19 công việc cụ thể. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, yêu cầu cao, tôi mong các đồng chí phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để có thể làm tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, điều chỉnh hoạt động giao ban. Trong đó, đối với giao ban với Ban tổ chức chỉ còn 2 hội nghị giao ban vào tháng 3, tháng 9 trong năm và tháng 6 là giao ban theo khu vực. Cuối năm sẽ có 2 hội nghị là hội nghị Trưởng ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương và hội nghị tổng kết Ngành…/.

 

https://dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top