Quyết định: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TT&TT

Thứ hai, 13/04/2020 09:47

 

TT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TT&TT
 
 2020
 
 06/4/2020
 
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo.PDF

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top