Quyết định sô 355/QĐ-BTTTT Phê duyệt Danh mục, sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thứ năm, 10/08/2017 15:06

Nội dung chi tiết xin vui lòng tải về tại đây: Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục, sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top