Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Thứ tư, 27/12/2017 13:37

Ngày 07/12/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2018 và thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Thông tư  số 37/2017/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM, bao gồm việc bố trí và quy định điều kiện sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz và quy định điều kiện sử dụng tần số đối với các đài truyền thanh không dây, các đài phát lại phát thanh FM.
 
Theo Thông tư này, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được phân bổ kênh tần số cụ thể tại 81 điểm phát sóng đối với 8 kênh chương trình của VOV trên cả nước. So với Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT trước đây, quy hoạch mới mang lại hiệu quả rất cao về sử dụng phổ tần số (hệ số tái sử dụng tần số là 8.08, cao hơn nhiều so với hệ số tái sử dụng tần số 2.68 theo Thông tư 04), tối ưu và mở rộng vùng phủ sóng FM của VOV, đồng thời tăng số lượng kênh chương trình phát thanh đến với độc giả.
 
Bên cạnh đó, Thông tư trên đã quy định về thứ tự băng tần để xem xét ấn định kênh tần số cho các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện, nhằm tăng hiệu quả sử dụng tần số phát thanh FM của các Đài Phát thanh cấp huyện.
 
Thứ tự các đoạn băng tần ưu tiên phụ thuộc vào mật độ sử dụng kênh tần số của các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đang hoạt động và có tính đến yếu tố ảnh hưởng của phát thanh FM đến các nghiệp vụ vô tuyến điện khác ở các băng tần lân cận.
 
Đối với các đài truyền thanh không dây, trong Điều khoản chuyển tiếp, Thông tư 37/2017/TT-BTTTT quy định: Đài TTKD được cấp mới giấy phép hoạt động trong băng tần 54-68 MHz; không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh không dây trong băng tần 87-108 MHz;
 
Các đài TTKD đã được cấp phép trong băng tần 87-108 MHz không được gây nhiễu và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần số 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác; trường hợp gây nhiễu có hại cho các đài trên và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, đài TTKD phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu; nếu không loại bỏ được nhiễu thì phải ngừng sử dụng./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top