Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Thứ ba, 03/04/2012 14:52

Ngày 20/10/2011, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Quỹ đã tham gia Hội thảo Kế hoạch triển khai Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình cung cấp Dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 ( gọi tắt là Chương trình 1643).

img
 
Hội thảo đã chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản của Chương trình 2011-2015 so với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (gọi tắt là Chương trình 74): nhiều chỉ tiêu cơ bản, chi tiết hơn; nhiều nhiệm vụ hơn; phạm vi rộng, cụ thể hơn; những khác biệt về phương thức quản lý, đối tượng chương trình, kinh phí, tổ chức thực hiện chương trình…
 
Với những kinh nghiệm thực tiễn đúc rút qua năm năm thực hiện chương trình 74, với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trực tiếp tham gia hoạt động trong công tác hỗ trợ tài chính cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cơ bản đã được hình thành; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đang khẩn trương triển khai những nội dung thiết yếu nhằm thực hiện Chương trình 2011-2015.
 
Kế hoạch triển khai Chương trình từ thời điểm ban hành Quyết định đến hết năm 2012 chia làm 3 giai đoạn cơ bản: Giai đoạn chuẩn bị điều kiện tiền đề; giai đoạn tổ chức thực hiện và giai đoạn tổng kết năm, dự kiến chương trình công tác cho năm tiếp theo.
 
Mặc dù còn một số khó khăn trước mắt như Quỹ đang trong giai đoạn tái cơ cấu, thời gian thực hiện gấp…; nhưng đến nay, Quỹ đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tiền đề để thực hiện Chương trình. Mỗi cán bộ công chức, viên chức Qũy đã nhận thức đầy đủ nội dung, quán triệt rõ ràng tinh thần Chương trình 1643 là nền tảng cho mọi hoạt động. Quỹ đang triển khai đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ban đầu theo yêu cầu của Chương trình mới như: sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; hướng dẫn thực hiện quyết định 1643, dự thảo văn bản ban hành 14 hệ thống định mức chi phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, dự thảo văn bản công bố vùng được hỗ trợ kinh phí sử dụng và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, dự thảo văn bản chế độ thu nộp các khoản đóng góp vào Quỹ…
 
Tại Hội thảo, Lãnh đạo Quỹ cũng đã nghe kế hoạch triển khai xây dựng định mức chi phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định 1643. Nhiều vấn đề được đặt ra trong Hội thảo như: hệ thống định mức cho phí hỗ trợ cần xây dựng, hệ thống định mức chi phí hỗ trợ hiện hành, những điều kiện cần thực hiện, dữ liệu ban đầu và dự kiến kế hoạch triển khai.
 
Phát biểu tại Hội thảo, Ông Phùng Kim Anh- Giám đốc Quỹ lưu ý các Ban chức năng của Quỹ thực hiện kế hoạch đã đề ra theo đúng tiến độ và phải có sự phối hợp đồng bộ, đảm bảo tính trật tự, đặt thứ tự ưu tiên cho việc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt trong năm 2011, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Chương trình.
Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top