Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 08/10/2012 08:13

Ngày 23/6/2011, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng các đơn vị chức năng của Bộ đã dự họp báo cáo việc triển khai tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

img

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, hướng tới xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Bám sát những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; ngành TT&TT có 02 tiêu chí cụ thể đó là: xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và xã có Internet đến thôn. Bộ TT&TT đã tổ chức, thực hiện một số chương trình, hoạt động nhằm góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tất cả các lĩnh vực như công tác tuyên truyền; lĩnh vực truyền hình; lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực công nghệ thông tin; lĩnh vực bưu chính; Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn; kêu gọi tài trợ từ các nguồn vốn khác để thực hiện việc cung cấp thông tin cho nông thôn như: Dự án “Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam”, Chương trình “Máy tính cho cuộc sống- PCs for life”…
 
Trong số đó, Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích cũng góp phần đáng kể vào việc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm mục tiêu phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Đến nay, về cơ bản chương trình đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra như: mật độ điện thoại cố định ở các địa phương vùng công ích vượt mục tiêu, có nơi đạt 17 thuê bao/100 dân, mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, tỷ lệ xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng là 97% , tỷ lệ xã có đường truyền cáp quang đến xã đạt 96%...
 
Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 hiện đang được Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị chức năng khác gấp rút xây dựng trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Với những kết quả đã đạt được từ chương trình giai đoạn 2006-2010 và niềm tin vào chương trình giai đoạn mới, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tin tưởng vào những đóng góp nhất định của mình trong lĩnh vực thông tin truyền thông sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam.

Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top