Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam báo cáo công tác triển khai xây dựng các Thông tư Hướng dẫn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Thứ ba, 03/04/2012 14:54

Ngày 15/12/2011, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai về công tác triển khai xây dựng các Thông tư Hướng dẫn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

img
 
Kể từ khi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011(gọi tắt là Chương trình 1643), dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã nhanh chóng triển khai công tác xây dựng các Thông tư Hướng dẫn cho Chương trình. Đến nay, 03 Thông tư Bộ TT&TT giao Quỹ chủ trì soạn thảo bao gồm Thông tư Quy định việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015, Thông tư Quy định vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015, Thông tư Quy định về mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 về cơ bản đã chi tiết hóa, nhiều lần đưa ra hội thảo lấy ý kiến, đặc biệt còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các Cục, vụ chức năng Bộ TT&TT, Bộ Tài chính.
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao sự quyết tâm và những nỗ lực, cố gắng của Quỹ trong việc triển khai xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình với mục tiêu làm sao để quản lý tốt, thực thi hiệu quả và đảm bảo tiến độ về thời gian. Theo Thứ trưởng, đối với Dự thảo Thông tư Quy định việc thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 2011-2015 là thông tư bản lề, xương sống cho cả chương trình cần thống nhất cấu trúc; thiết kế chương, điều, mục sao cho rõ ràng nhằm giải thích rõ hơn 6 nhiệm vụ trong Quyết định 1643. Một số quan điểm mới để triển khai chương trình thể hiện qua Dự thảo Thông tư cần nghiên cứu kỹ hơn. Công tác xây dựng kế hoạch cần làm rõ cấp nào đề xuất, triển khai, cấp nào phê duyệt, cách thức cụ thể…Quán triệt quan điểm trong xây dựng kế hoạch phải từ cơ sở, địa phương: doanh nghiệp đề xuất, Sở đề xuất sau đó có tổng hợp, lựa chọn và phản hồi. Phương thức tổ chức thực hiện: đấu thầu hay đặt hàng, cần có sự phân loại sao cho khả thi, phù hợp. Phân cấp triển khai mạnh: quy định rõ trách nhiệm của Bộ, Quỹ, Doanh nghiệp, Sở. Trong đó, Quỹ là đơn vị chịu trách nhiệm cơ bản từ khâu kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và quyết toán; tăng cường trách nhiệm của địa phương đặc biệt là các Sở Thông tin và Truyền thông. Vấn đề giám sát, thanh tra, kiểm tra: cần tăng cường giám sát nội bộ, báo cáo Chính phủ theo phân kỳ. Thứ trưởng cũng mong muốn có sự phối hợp đồng bộ giữa Quỹ và các đơn vị chức năng, Bộ ngành liên quan, doanh nghiệp, địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư. Ngoài ra, Quỹ cần chú trọng công tác tuyên truyền cho Chương trình để người dân hiểu đây là Chương trình thể hiện vai trò điều tiết và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngày càng có điều kiện sử dụng tốt hơn các dịch vụ viễn thông và Internet phục vụ cho cuộc sống, góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách số, thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top