Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng. Quỹ mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. 

Tên giao dịch của đơn vị: Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

                                               Vietnam Public-utility Telecommunication Service Fund - VTF

Tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Quyết định 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 đường Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.32115343

Fax: 024.39446769

quy01.png

Website: http://www.vtf.gov.vnhttp://www.vtf.vn

Giám đốc:

Ông Trần Duy Hiếu

ĐT: 024: 39454382

quy02.png

Phó Giám đốc:

Ông Nguyễn Đức Thông

ĐT: 024.32115896

quy03.png

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Email: nnkhanh@mic.gov.vn

- Ông Lê Doãn Danh

Email: lddanh@mic.gov.vn

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó trưởng ban

ĐT: 024.32115342

quy04.png

Ban Tổ chức – Hành chính: 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban

ĐT: 024.37663399

quy05.png

- Bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Phó trưởng ban

ĐT: 024.37663399

quy06.png

- Ông Phí Minh Hảo - Phó trưởng ban

ĐT: 024.32115360

quy07.png

Ban Kế hoạch – Nghiệp vụ:

- Ông Bùi Xuân Chung – Phó trưởng ban

ĐT: 024.39410855

quy08.png

- Bà Trần Thị Anh Thư – Phó trưởng ban

ĐT: 024.32115359

quy09.png

Ban Tài chính, Kế toán:

- Bà Đinh Thị Tuyết Nhung – Kế toán trưởng, Trưởng ban

ĐT: 024.39447063

quy10.png

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó trưởng ban

ĐT: 024.32115348

quy11.png

Văn thư:

ĐT: 024.32115350

quy12.png

Tổng hợp:

ĐT: 024.37663355

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top