Quảng Trị triển khai tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thứ sáu, 10/07/2015 09:14

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, ngày 02/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tổ chức Hội nghị giới thiệu về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

img

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Công Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố; Đài PT-TH, Đài Truyền thanh và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Truyền hình cáp. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đã giới thiệu chủ trương lớn của Nhà nước trong việc số hóa truyền hình, Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020, nêu rõ mục tiêu, lộ trình, điều kiện và thời điểm kết thúc truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương; hoàn thành chuyển đổi số hóa vào 31/12/2020; giới thiệu Quyết định số 2892/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 với các mục tiêu đến năm 2017, phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thiết yếu ít nhất 60% dân cư của tỉnh, đảm bảo 75% số hộ gia đình có kênh có máy thu truyền hình trong toàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 50% các phương thức truyền hình. Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hoạt động có hiệu quả, phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động truyền dẫn phát sóng. Đến 31/12/2018 sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2015 là tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của số hóa truyền hình mặt đất. Tập trung phổ biến các thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm bắt đầu và chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân phương thức thu xem truyền hình số và tiếp cận các phương thức thu xem khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh khi có điều kiện phù hợp. Phổ biến rộng rãi các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai lộ trình số hóa. Đồng chí hy vọng rằng, hoạt động thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình sẽ được sự hỗ trợ, hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, của các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực các nội dung tuyên truyền, góp phần quan trọng để Quảng Trị cùng cả nước thực hiện chuyển đổi số hóa truyền hình từ nay đến năm 2020 theo đúng mục đích, yêu cầu, lộ trình đặt ra.
 
Lệ Hằng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top