Quảng Trị thẩm định "Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020 - định hướng đến năm 2030"

Chủ nhật, 09/11/2014 20:38

Ngày 6/11/2014 vừa qua, Hội đồng thẩm định “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh (viết tắt là Hội đồng thẩm định) tổ chức cuộc họp thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp gồm có 14 thành viên của Hội đồng thẩm định. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

img

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Hội đồng thẩm định đã nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy hoạch từ đơn vị tư vấn với các nội dung gồm: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các số liệu sử dụng để lập quy hoạch; sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp và quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực có liên quan; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch; các giải pháp thực hiện quy hoạch; các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư.

Tại cuộc họp có hai thành viên phản biện trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá và 11 ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch. Hội đồng đã bỏ phiếu biểu quyết đánh giá dự thảo Quy hoạch. Kết quả kiểm phiếu có 03 phiếu nhất trí thông qua Quy hoạch không cần chỉnh sửa, bổ sung; 11 phiếu thông qua Quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Kết quả tổng hợp 14 phiếu đồng ý thông qua Quy hoạch, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả đó phản ánh sự đồng ý thống nhất cao về nội dung, hình thức của dự thảo Quy hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Phương Nam, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự tích cực của đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn và các đơn vị phối hợp đã đầu tư thời gian, công sức để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch. Thay mặt đơn vị Chủ đầu tư, đồng chí Trần Phương Nam đã cám ơn Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm và hết sức thiết thực trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch.

Với kết quả trên, Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, quy trình, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Dự thảo Quy hoạch đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành để có cơ sở pháp lý cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

 
Quang Vượng - Sở TT&TT Quảng Trị
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top