Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Thứ ba, 22/06/2021 08:12

Ngày 11/6/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Quang-Tri-tap-huan-GD2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là cơ sở quan trọng để ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ điều tra viên tiếp tục nỗ lực, thực hiện tổng điều tra giai đoạn 2 với quyết tâm cao nhất, hoàn thành Tổng điều tra kinh tế 2021 đạt tiến độ, chất lượng và đảm bảo yêu cầu chung.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Đó là việc thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện tổng điều tra, triển khai thu thập thông tin; thay đổi về cách thức đặt câu hỏi, bổ sung đối tượng điều tra toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định; thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm...

Vì vậy hội nghị đã quán triệt các yêu cầu đặt ra là các đơn vị, ban chỉ đạo thực hiện tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...nhằm đạt kết quả tổng điều tra một cách cao nhất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra.

Tỉnh Quảng Trị tiến hành thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 bằng việc thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021. Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự...

Nguồn: quangtri.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top