Quảng Trị: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước

Thứ tư, 25/06/2014 13:46

Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

img

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo Chỉ thị, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi các loại văn bản giữa các cơ quan nhà nước hoặc giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước…

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; thường xuyên chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc sử dụng văn bản điện tử phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình triển khai Chỉ thị này tại đơn vị mình; quán triệt chỉ đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy khi trình hồ sơ đến các cấp có thẩm quyền, tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; đăng ký và sử dụng hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền “quangtri.gov.vn” để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử hiện đại và hiệu quả; chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc…

Cũng theo Chỉ thị, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bổ sung trình UBND tỉnh ban hành các quy định nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh; tham mưu xây dựng và triển khai  kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng chữ ký số và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp việc sử dụng văn bản điện tử của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố… tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai nội dung của Chỉ thị này.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng văn bản điện tử đối với tài liệu, văn bản, báo cáo, văn bản hành chính giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qua mạng; chỉ đạo Trung tâm Tin học tỉnh duy trì tốt hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của tỉnh; tăng cường các giải pháp an toàn, an ninh thông tin…
 

 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top