Quảng Trị: Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến 2030

Thứ tư, 07/01/2015 20:12

Ngày 29/12/2014 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030”.

img

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) làm chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược TT&TT thuộc Bộ TT&TT thực hiện từ tháng 4/2013 đến tháng 11/2014. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở TT&TT đã lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến từ Bộ TT&TT, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và được Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập thông qua ngày 6/11/2014.

Theo Quyết định, nội dung chính của Quy hoạch bao gồm:

Quy hoạch phát triển Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia; Quy hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ công cộng; Quy hoạch phát triển hạ tầng cống bể, ống cáp viễn thông, cột treo cáp; Quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động, cột ăng ten thu phát sóng phát thanh, truyền hình; Quy hoạch xây dựng các điểm truy nhập Internet không dây phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với người dân.

Xác định nhu cầu đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa; tăng cường trang thiết bị; phân kỳ đầu tư, phân cấp đầu tư và quản lý. Xác định danh mục, dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn.

Cũng theo Quyết định, UBND tỉnh đã giao cho các đơn vị có liên quan tính toán nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực theo phương án quy hoạch đến năm 2020 định hướng đến 2030.  

Ngoài ra trong nội dung bản Quy hoạch còn có các nội dung như: Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Đánh giá tác động của hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến sự phát triển kinh tế - xã hội; Dự báo những yếu tố tác động đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; định hướng phát triển hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Trị đến năm 2030; Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Với sự phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đóng góp của vễn thông vào GDP của tỉnh ngày càng cao. Công nghệ viễn thông trong thời gian qua có sự thay đổi nhanh chóng: 2G, 3G, 4G… Việc viễn thông phát triển nhanh, bùng nổ, đã dẫn tới những bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới: phát triển hạ tầng chồng chéo, mỗi doanh nghiệp viễn thông xây dựng một hạ tầng mạng riêng; cột ăng ten cồng kềnh dày đặc, cáp treo tràn lan…gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giảm hiệu quả sử dụng hạ tầng mạng lưới, thiếu an toàn trong vận hành và khai thác.

Vì vậy, việc Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động được UBND tỉnh phê duyệt là yếu tố pháp lý bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị. Là cơ sở pháp lý cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực viễn thông triển khai thực hiện. Căn cứ vào bản Quy hoạch tổng thể về hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông riêng cho đơn vị mình và trình UBND tỉnh phê duyệt


 
Quang Vượng - Sở TT&TT Quảng Trị
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top