Quảng Trị: kiểm tra tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại

Thứ tư, 27/11/2013 15:57

Ngày 26/11/2013, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ và Sở Thông tin - Truyền thông để kiểm tra tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại của 2 đơn vị. Tham dự buổi làm việc có các thành viên của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin - Truyền thông và các phòng chuyên môn liên quan.

img

Đoàn kiểm tra thông tin tại Tủ tra cứu đặt tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của tỉnh, trong thời gian qua đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hàng năm, phù hợp với từng sự kiện quan trọng trong năm của địa phương; Tổ chức xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại, đặc biệt là các ấn phẩm song ngữ, đa ngữ...

Nhìn chung, công tác định hướng nội dung thông tin đối ngoại đã giúp các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời, chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hội nhập kinh tế quốc tế, về các cam kết gia nhập WTO, làm cho mọi người nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tăng cường giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị. Thông qua công tác thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Quảng Trị với bạn bè quốc tế, góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nhu cầu hợp tác của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, những năm qua đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền các chính sách hợp tác đầu tư và đối ngoại; hướng dẫn hoạt động 28 đoàn phóng viên nước ngoài với 274 lượt phóng viên triển khai hoạt động tại tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức để lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài; phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa - du lịch, tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn đi giới thiệu, quảng bá các chính sách ưu đãi đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa của tỉnh đến với các nhà đầu tư và bè bạn quốc tế.

Năm 2013, tỉnh Quảng Trị đã đón tiếp, làm việc với 315 đoàn khách quốc tế với 2.327 lượt người đến thăm và làm việc tại Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực. Trong năm 2013, Sở Ngoại vụ tiếp tục chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan vận động nguồn viện trợ phi Chính phủ với tổng kinh phí đã cam kết ước đạt 6.901.845 USD.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ và Sở Thông tin - Truyền thông đã tích cực thực hiện công tác phổ biến, quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 41/CTHĐ/TU ngày 06/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 16/KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thông tin đối ngoại.

Thay mặt đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, tuy thông tin đối ngoại là công tác không mới nhưng đòi hỏi phải thực hiện bài bản, khoa học, có chiều sâu, có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ và Sở Thông tin - Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiều nội dung có chất lượng.

Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn gặp hạn chế chính từ nhận thức ở một số đơn vị. Nguồn nhân lực hoạt động công tác này còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng. Vì thế, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị phải tiếp tục nâng cao nhận thức đối với công tác thông tin đối ngoại. Các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí cùng phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ khâu đề xuất đến định hướng, điều hành, phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại. Và để đẩy mạnh, tăng cường đưa thông tin đối ngoại về Quảng Trị ra nước ngoài, tỉnh cần sớm thông qua và cho triển khai thực hiện Đề án “Phát sóng kênh quảng bá truyền hình Quảng Trị trên vệ tinh”. Đồng thời, đồng chí cũng thống nhất với kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông là cần đầu tư thiết lập Web thông tin đối ngoại song ngữ, đa ngữ về Quảng Trị; các cơ quan báo chí của tỉnh cần có hướng nâng cấp các trang thông tin điện tử thành báo điện tử; Trang thông tin điện tử của Báo Quảng Trị cần có phiên bản tiếng Anh. Các đơn vị cần có kế hoạch tổng hợp, hệ thống hóa, đánh giá kho tài nguyên thông tin đối ngoại Quảng Trị cả về trữ năng và giá trị; từ đó có chiến lược khai thác hợp lý, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao vai trò, vị thế, tầm ảnh hưởng của tỉnh Quảng Trị đối với trong nước, khu vực và quốc tế.

Buổi chiều cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh nghe báo cáo và khảo sát hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo với Đoàn những khó khăn, vướng mắc khi vận hành hoạt động của Cụm. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Dự thảo đã được các Sở, ban, ngành đơn vị góp ý kiến tham gia. Theo Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, sau khi kết thúc quá trình đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính sẽ bàn giao tài sản Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo về tỉnh quản lý và sử dụng. Theo đề nghị của Ban QLDA Chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 1160/UBND-VX ngày 03/5/2013 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính bàn giao tài sản Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho tỉnh quản lý.

Tuy nhiên cho đến này, việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, chưa thể triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để việc phối hợp được chặt chẽ và hiệu quả hơn. Để vận hành và quản lý Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hoạt động có hiệu quả cần có các cơ quan, đơn vị, bộ phận phối hợp thực hiện; do cán bộ thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan vẫn còn kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, cập nhật kiến thức thông tin đối ngoại thường xuyên. Lượng phim và ấn phẩm sản xuất mới để chuyển tải thông qua Cụm chưa nhiều do kinh phí có hạn. Sở Thông tin và Truyền thông cần được bố trí thêm 01 cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại để đảm trách công việc mới mẻ và nhạy cảm này.

Tại buổi làm việc, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng nêu rõ những khó khăn của đơn vị trong công tác vận hành Cụm như: Thiếu nguồn nhân lực để bảo đảm vận hành được thông suốt, cần bổ sung thêm nguồn kinh phí để hoạt động do điều kiện thời tiết của Lao Bảo rất khắc nghiệt nên máy móc thường xuyên hỏng hóc...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả ban đầu đạt được của Cụm Thông tin đối ngoại. Đây là Cụm thí điểm đầu tiên trong cả nước nhưng những đơn vị phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao đã vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để trong thời gian tới, Cụm thông tin đối ngoại hoạt động có hiệu quả hơn nữa, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị được UBND tỉnh giao vận hành và quản lý Cụm thông tin đối ngoại có báo cáo làm việc cụ thể với UBND tỉnh qua 1 năm vận hành, quản lý Cụm; đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc về kinh phí, nhân lực. Đề nghị các đơn vị như: Ban Tuyên giáo, Sở Ngoại vụ cùng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nội dung tuyên truyền được phong phú, hấp dẫn hơn nữa.
 
Đoàn Phương Nam - Sở TTTT Quảng Trị
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top