Quảng Trị công bố kết quả thanh tra về an toàn trang thông tin điện tử

Thứ ba, 27/06/2017 14:29

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh cần thường xuyên sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cảnh giác trước tình trạng tin tặc tấn công hệ thống mạng ngày càng phức tạp.

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-STTTT ngày 20/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Trị về việc Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và việc ứng dụng CNTT trong hoạt động, điều hành quản lý của cơ quan Nhà nước và việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, mới đây Thanh tra Sở TT&TT tỉnh đã triển khai công tác thanh, kiểm tra tại 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 

img
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-STTTT ngày 20/4/2017 của Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị về việc Thanh, kiểm tra về hoạt động Trang thông tin điện tử và việc ứng dụng CNTT trong hoạt động, điều hành quản lý của cơ quan Nhà nước và việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, mới đây Thanh tra Sở TT&TT tỉnh đã triển khai công tác thanh, kiểm tra tại 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ảnh minh họa, nguồn từ Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị.
 
Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị cho biết, về hoạt động ứng dụng CNTT, tại thời điểm kiểm tra 100% đơn vị đã triển khai các ứng dụng tiện ích phục vụ công tác quản lý, điều hành tại đơn vị như: ứng dụng quản lý văn bản và điều hành công việc nội bộ, ứng dụng một cửa điện tử, ứng dụng quản lý tài chính - kế toán; bảo hiểm Xã hội, quản lý tài sản và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.
 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên việc ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành của một số đơn vị còn có những hạn chế nhất định...
 
Trong đó đáng chú ý là những vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Mặc dù năm ngoái ngày 29/8/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước tại các đơn vị, và hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, nhưng để giám sát việc thực hiện, các đơn vị vẫn cần tăng cường triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành.
 
Theo đó, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần thường xuyên sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cảnh giác trước tình trạng tin tặc tấn công hệ thống mạng ngày càng phức tạp.
 
Đối với các đơn vị chưa xây dựng và ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị mình, cần chấp hành nghiêm túc theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Và cuối cùng, một số kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị về cơ chế chính sách, về nguồn nhân lực, về thiết bị kỹ thuật, về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thông suốt trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước và đặc biệt là công tác thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT đã được Sở TT&TT ghi nhận, nghiên cứu đề xuất với các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để việc hoạt động ứng dụng CNTT.
Anh Hào
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top