Quảng Trị: Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thứ hai, 25/01/2021 10:06

Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2021. Việc ban hành Kế hoạch nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng, góp phần xây dựng thương hiệu của tỉnh và nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh thông tin truyên truyền về các định hướng phát triển lớn của tỉnh đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

20210125-l6.jpg

Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phát biểu khai mạc Triển lãm tại Trường THCS-THPT Cửa Việt- Ảnh: Thanh Tùng

Kế hoạch đã nêu các nội dung hoạt động TTĐN trọng tâm gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác thông tin đối ngoại; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại với Lào; xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh (tiếng Việt và tiếng Anh): tổ chức cung cấp thông tin tỉnh Quảng Trị trên trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia; quảng bá hình ảnh của tỉnh trên mạng xã hội…; tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; bảo vệ quyền con người; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc… và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh; xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, pano, các video, chương trình, chuyên mục, chuyên trang phục vụ công tác thông tin đối ngoại; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của địa phương…; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; tổ chức và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh với các nước; tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện thời sự, chính trị trọng tâm của tỉnh, các vấn đề được dư luận quan tâm; duy trì, vận hành và tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị, Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay…

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tiễn, xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2021 của đơn vị mình. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 25/5 và 25/11 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

                                                                                 

 

NHƯ QUỲNH (Sở TT&TT Quảng Trị)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top