Quảng Trị: Ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Thứ hai, 04/04/2022 10:45

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022. Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý và điều hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng, góp phần xây dựng thương hiệu của tỉnh và nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh.

Anh-cua-khau-Lao-Bao.jpg

Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc vận hành Cụm TTĐN tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Kế hoạch trên nêu rõ các nội dung hoạt động TTĐN trọng tâm gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt rà soát xây dựng và ban hành các văn bản của tỉnh về thông tin đối ngoại; triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn của đất nước và địa phương; triển khai Chương trình phối hợp công tác số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam và các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trung bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Cam Lộ; tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện thời sự, chính trị trọng tâm của tỉnh, các vấn đề được dư luận quan tâm...; xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, pano, các video, chương trình, chuyên mục, chuyên trang phục vụ công tác thông tin đối ngoại; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của địa phương…; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; tổ chức và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh với các nước; tổ chức và tham gia các chương trình, hoạt động tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Quảng Trị với các nước; tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương và đa phương; các đoàn ra đoàn vào; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách về thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; duy trì, vận hành và tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị, Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay; triển khai Chỉ thị số 28/TC-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2021 về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên hùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của ngành, đơn vị, địa phương. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Cửa Việt xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Trị. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu tập huấn, cung cấp thông tin cho báo chí phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 25/5 và 25/11 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top