Quảng Ngãi: Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Thứ ba, 25/12/2012 15:49

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ngày 20/11/2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

img

Quyết định nêu rõ về nội dung hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin đòi hỏi các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT, đầu tư xây dựng, khai thác, duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của cơ quan theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện cung cấp trên môi trường mạng những thông tin thuộc trách nhiệm của cơ quan theo quy định; phát triển và xây dựng nguồn nhân lực CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT ngày càng hoàn thiện về chuyên môn và nghiệp vụ và bố trí việc làm phù hợp; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, khuyến khích đầu tư ứng dụng CNTT từ các nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước cho hoạt động của cơ quan; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước để thay đổi văn bản giấy…

Ngoài ra, Quyết đinh cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh bao gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã-phường và người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT, chịu trách nhiệm trước cấp trên về tình hình triển khai việc sử dụng văn bản điện tử tại đơn vị...

Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai và hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan; tham mưu, hướng dẫn đánh giá tổng kết trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT hằng năm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những tiêu chí để UBND tỉnh xem xét, đánh giá bổ sung trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top