Quảng Ngãi: Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2009-2013

Thứ hai, 08/10/2012 09:02

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 01/Ctr-BBCVT-HNDVN ngày 24/7/2007 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Nông dân Việt Nam về đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2007-2013, ngày 03/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi và Hội Nông dân Quảng Ngãi đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa 02 đơn vị trong giai đoạn từ 2009-2013 nhằm đưa CNTT vào phục vụ có hiệu quả nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”) trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

img

Ảnh minh họa

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 01/Ctr-BBCVT-HNDVN ngày 24/7/2007 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Nông dân Việt Nam về đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2007-2013, ngày 03/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi và Hội Nông dân Quảng Ngãi đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa 02 đơn vị trong giai đoạn từ 2009-2013 nhằm đưa CNTT vào phục vụ có hiệu quả nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”) trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình phối hợp góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 19/11/2008 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong giai đoạn 2009-2013, chương trình tập trung vào: đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ phát triển “tam nông”; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, hội viên; Xây dựng, thiết lập và duy trì hoạt động “Trang thông tin điện tử Hội Nông dân”; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về truy cập mạng và tìm kiếm thông tin có hiệu quả trên Internet; Xây dựng mô hình mẫu ứng dụng CNTT trong “tam nông”, tư vấn và chuyển giao phần mềm phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tăng cường nội dung thông tin phù hợp để sử dụng và khai thác có hiệu quả dịch vụ tại điểm BĐVHX.

Để thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả và cụ thể hóa chương trình phối hợp này, hai đơn vị cũng thống nhất phân công lãnh đạo hai đơn vị làm thường trực và sớm thành lập Tổ tư vấn gồm các thành viên có liên quan của hai đơn vị. Chương trình phối hợp cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến quý IV/2009 phải hoàn thành công tác điều tra khảo sát thực trạng về tình hình và nhu cầu ứng dụng CNTT tại Hội Nông dân cấp tỉnh, các huyện, thành phố và hội viên để làm cơ sở, căn cứ xây dựng các nội dung, kế hoạch phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn 2009-2013.

Huy Hoàng – STTTT Quảng Ngãi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top