Quảng Ngãi họp đánh giá công tác chuẩn bị thống kê hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010

Thứ sáu, 28/05/2010 09:49

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn -Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Điều tra đã họp về tình hình triển khai cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

img
Một buổi nghe tập huấn của lãnh đạo Bộ về công tác điều tra thống kê

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra thống kê cơ bản đáp ứng được tiến độ. Công tác tập huấn cho điều tra viên các cấp, in, cấp phát phiếu điều tra cho các huyện theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Để triển khai thực hiện công tác điều tra đạt yêu cầu và có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, các hội đoàn thể triển khai nghiêm túc Công văn 1317/UBND-VX ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh. Đồng thời tuyên truyền quán triệt mục đích, nội dung, ý nghĩa cuộc điều tra trong cán bộ và nhân dân, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương.
 
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Sơn -Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Điều tra của Quảng Ngãi thống nhất các huyện, thành phố tạm ứng 10 triệu từ dự toán ngân sách huyện để chi cho một số hoạt động cho cuộc điều tra; triển khai thực hiện công tác điều tra trên địa bàn đảm bảo đúng theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top