Quảng Nam xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công nhân viên chức

Thứ hai, 08/10/2012 09:59

Sáng 05/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công nhân viên chức cấp tỉnh và thử nghiệm áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” do Sở TTTT Quảng Nam chủ trì, Thạc sĩ Hồ Quang Bửu – Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề tài.

img

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, phân tích, thiết kế giải pháp ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng phần mềm và triển khai thử nghiệm tại 02 đơn vị là Sở TTTT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Việc xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức mang lại hiệu quả hết sức thiết thực trong công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh, góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, tác nghiệp, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Do đó, Hệ thống sau khi được triển khai chính thức sẽ giúp quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự, khắc phục các hạn chế thường gặp trong lĩnh vực quản lý cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC).

Đây cũng là CSDL trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, vì nó cung cấp dữ liệu chính thức về thông tin cán bộ, công chức cho các hệ thống khác như phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, một cửa điện tử, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, … phục vụ cho các quá trình như xác thực (authentication), phân quyền (authority),… một cách đồng bộ, thống nhất.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm giải pháp, nhóm thực hiện đề tài đã hệ thống hóa được toàn bộ các yêu cầu, thông tin dữ liệu, biểu mẫu báo cáo, thống kê trong việc quản lý hồ sơ CBCCVC. Giải pháp phần mềm được xây dựng trong đề tài này đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về lưu trữ, quản lý hồ sơ CBCCVC hiện nay cũng như khả năng bổ sung, mở rộng trong tương lai.

Hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu kết quả đề tài với mức đánh giá là đạt kết quả tốt.

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top