Quảng Nam: tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch viễn thông công ích 2009-2010 và tập huấn Quản lý nhà nước về tần số Vô tuyến điện

Thứ sáu, 21/08/2009 21:49

Sáng ngày 20/08/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp Trung tâm tần số Khu vực 3 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch viễn thông công ích 2009-2010 và tập huấn Quản lý nhà nước về tần số Vô tuyến điện.Tham dự có đ/c Nguyễn Anh Cả - Giám đốc Sở, các trưởng, phó phòng chức năng của Sở, đại diện văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các phòng Văn hóa thông tin cấp huyện, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực viễn thông công ích, lĩnh vực tần số vô tuyến điện của các doanh nghiệp Viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh.

img

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết lĩnh vực viễn thông công ích năm 2008 và triển khai kế hoạch VTCI năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
* Tổng kết hoạt động VTCI năm 2008
Trong năm 2008, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đưa các dịch vụ VTCI đến cho người dân, thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về chính sách cung ứng dịch vụ VTCI đến cho người dân tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Với điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Nam có địa bàn rộng, giao thông chưa thông suốt, các xã miền núi điều kiện còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đã có sự nổ lực đầu tư phát triển dịch vụ, bước đầu gặt hái một số kết quả nhất định trong việc đưa VTCI đến với người dân.
+ Kết quả đạt được: Tổng số thuê bao phát triển năm 2008 tại vùng công ích: 17.448 thuê bao Điện thoại cố định(đạt 215% so với kế hoạch), 346 thuê bao Internet (đạt 165% so với kế hoạch). Tổng số thuê bao duy trì đến cuối năm 2008 tại vùng công ích: 33.283 thuê bao ĐTCĐ, 797 thuê bao Internet. Tổng số điểm truy nhập điện thoại công cộng, Internet công cộng tại vùng công ích : 61 điểm truy nhập ĐTCC, 19 điểm truy nhập Internet công cộng. Tổng số điểm VSAT : 20 điểm. Tổng số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ VTCI năm 2008 là : 17,5 tỷ đồng; Tổng số tiền hỗ trợ cho cá nhân và hộ gia đình tại vùng VTCI năm 2008 là: 7,4 tỷ đồng.
Nhìn chung trong năm 2008, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nổ lực trong việc phát triển dịch vụ điện thoại cố định, internet tại vùng VTCI, người dân vùng sâu, vùng xa có nhiều cơ hội để sử dụng dịch vụ .  

 + Hạn chế: Các chỉ tiêu kế hoạch giao về phát triển điểm điện thoại công cộng và Internet công cộng chưa hoàn thành, đặc biệt là 7 điểm tại các đồn Biên Phòng chưa phát triển được điểm nào. Việc phát triển thuê bao ĐTCĐ tập trung ở vùng đồng bằng, các vùng núi cao như các huyện Nam Trà My, Tây Giang, các xã vùng cao vẫn chưa phát triển nhiều. Công tác tuyên truyền, phổ biến về Chính sách của Nhà nước chưa thực sự đi sâu vào cộng đồng. Việc phát triển thuê bao chưa được đồng đều giữa các vùng, giữa vô tuyến và hữu tuyến, giữa cố định và Internet..., đôi khi còn méo mó chính sách của Nhà nước với thủ thuật cạnh tranh không lành mạnh.
+ Biện pháp khắc phục: Tiếp tục đầu tư hạ tầng trạm, mạng, thiết bị phục vụ cho phát triển thuê bao, ưu tiên phát triển thuê bao điện thoại cố định có dây, Internet tốc độ cao - băng thông rộng. Tập trung phát triển thuê bao ở những vùng cao, năm 2009 Sở đã giao kế hoạch chi tiết đến từng xã. Phát triển các điểm cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác tuyên truyền giúp người dân được cung cấp dịch vụ VTCI nhận thức rõ hơn về các chính sách của VTCI. Thực hiện phát triển viễn thông công ích theo kế hoạch đã được giao.

* Kế hoạch VTCI năm 2009-2010
Trong năm 2009-2010, tỉnh Quảng Nam được giao kế hoạch thực hiện như sau: Phát triển mới 14.208 thuê bao ĐTCĐ,  420 thuê bao Internet, 5 điểm truy nhập ĐTCC,  2 điểm truy nhập ĐTCC tại các đồn Biên phòng. Sở TT&TT Quảng Nam đã phân bổ chỉ tiêu kế hoạch chi tiết đến từng huyện, từng xã cho các doanh nghiệp : Viễn thông Quảng Nam, Viettel và EVN.

Tại Hội nghị, Sở TT&TT cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các văn bản mới về VTCI của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định 903/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2009, Thông tư số 23/TT-BTTTT ngày 20/7/2009,Công văn 2211/BTTTT-KHTC ngày 20/07/2009) và đề ra các nhiệm vụ cho phòng văn hóa thông tin trong công tác phối hợp với Sở để kiểm tra.

Bên cạnh đó, Trung tâm tần số khu vực 3 đã tập huấn cho cán bộ phòng Văn hóa thông tin về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện(TSVTĐ), đã hướng dẫn những văn bản quản lý nhà nước về TSVTĐ, về hiện trạng sử dụng truyền thanh không dây, quy hoạch băng tần thông tin di động và thủ tục cấp giấy phép TSVTĐ.

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top