Quảng Nam tổ chức góp ý đề tài khoa học cấp Bộ

Thứ năm, 15/08/2013 15:21

Sáng nay 15/8/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức hội thảo nhằm thu thập các ý kiến đóng góp của các địa phương vào đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin khoa học công nghệ, kinh tế văn hóa xã hội phục vụ xây dựng nông thôn miền núi tại Quảng Nam”.

img
Mục tiêu đề tài phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trong toàn tỉnh và trên cả nước, đồng thời giúp cho người dân có điều kiện tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, nâng cao dân trí cho người dân vùng cao, miền núi.
 
Hội thảo đã thu hút nhiều tham luận, các ý kiến và đề xuất một số giải pháp để công tác truyền thông khoa học công nghệ của các huyện miền núi trong tỉnh hoạt động có hiệu quả hơn phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đó là tăng cường năng lực và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, nắm bắt nhu cầu thông tin kịp thời, có sản phẩm thường xuyên, kết hợp lồng ghép các hoạt động thông tin khoa học công nghệ vào trong các chương trình, đề tài dự án của các ngành, xây dựng mô hình điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới, phát triển mạng lưới thông tin khoa học công nghệ hoạt động trên quy mô toàn tỉnh. Các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị truyền thông khoa học công nghệ cần xây dựng các chương truyền thông khoa học công nghệ với nội dung và hình thức đổi mới.
 
Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin khoa học công nghệ, kinh tế văn hóa xã hội phục vụ xây dựng nông thôn miền núi tại Quảng Nam cần thêm kênh thông tin sức khỏe, kênh pháp luật cho người dân truy cập.
 
Tại hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Quảng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào đề tài và sẽ bổ sung, chỉnh sửa đề tài để đề tài ngày càng hoàn chỉnh và có hiệu quả thiết thực.
 
Thùy Dung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top