Quảng Nam: Sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức về BĐKH giai đoạn 2012-2015

Thứ hai, 24/12/2012 09:14

Sáng ngày 20/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2012-2015 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tuyên truyền hiệu quả hơn về BĐKH và các giải pháp ứng phó liên quan trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

img

Tham dự Hội nghị Sơ kết có bà Lê Thị Thu Hằng- Đại diện Văn phòng Hợp phần thích ứng với BĐKH tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Hồng Quảng- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Quảng Nam phân công về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu cho toàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, qua hơn 01 năm thực hiện kế hoạch đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, như: Điều tra thực trạng công tác tuyên truyền về BĐKH tại các địa phương; Tập huấn công tác tuyên truyền về BĐKH cho phóng viên, biên tập viên các Đài huyện, nhà quản lý tại các địa phương trên toàn tỉnh; Tổ chức chiến dịch văn nghệ truyền thông về BĐKH tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước; Xây dựng và phát hành Phóng sự “Nâng cao nhận thức toàn tỉnh Quảng Nam về BĐKH”. Thông qua những hoạt động này đã xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt liên ngành và của ngành, làm nòng cốt tuyên truyền Nâng cao nhận thức về BĐKH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Quảng- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nói: “Thông qua Hội nghị lần này, với những góp ý, đề xuất của các đại biểu tham dự, Tổ Công tác biến đổi khí hậu Sở Thông tin Truyền thông sẽ tập hợp báo cáo với UBND tỉnh, Văn phòng hợp phần thích ứng với BĐKH tỉnh Quảng Nam để có những giải pháp triển khai hiệu quả kế hoạch trong những năm tới”.

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top