Quảng Nam ra quy định chi tiết về bảo vệ bí mật nhà nước trên mạng

Thứ tư, 15/12/2021 19:06

Quy chế của Quảng Nam nghiêm cấm soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông.

 Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy chế này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong đó, Điều 3 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước, bao gồm nguyên tắc trên môi trường mạng. Chẳng hạn, Quy chế nghiêm cấm soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông.

20211220-pg11.jpg

Quy chế cũng nghiêm cấm chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước. Mặt khác, nghiêm cấm sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

Một quy định nữa là nghiêm cấm truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, mạng viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Về mặt bằng chung, Quảng Nam luôn đề cao bảo mật an toàn thông tin. Năm ngoái, UBND tỉnh Quảng Nam cam kết mục tiêu bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; bằng tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án CNTT.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top